PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.
Multifaktorový pracovný profil – ikona

Multifaktorový pracovný profil 

15 – 20 minút

slovenčina čeština angličtina poľština nemčina bulharčina chorvátčina maďarčina rumunčina
Multifaktorový pracovný profil – ikona

Multifaktorový pracovný profil mapuje dve oblasti: pracovný štýl a pracovný cyklus.

Pracovný štýl odpovedá na otázky, aký prístup k práci a plneniu úloh môžeme od daného človeka očakávať, akým spôsobom pracuje, kde sú jeho hlavné prednosti a výhody, kde sa ukrývajú možné nevýhody a riziká, čo pre optimálny výkon potrebuje a akým spôsobom pristupuje k riešeniu úloh. Patrí sem osem bipolárnych škál, ako napr. Dôkladnosť vs. Rýchlosť alebo Disciplinovanosť vs. Improvizácia.

Pracovný cyklus  ukáže, aký veľký dôraz kladie na jednotlivé fázy činnosti, ktoré akcentuje nadmerne či ktoré môže, naopak, podceňovať. Dotazník takisto obsahuje dve kontrolné škály.

Dotazník je určený pre široké spektrum pracovných pozícií.

Dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe prehľadných grafov a obrázkov tiež obsiahlu textovú časť týkajúcu sa výhod, rizík aj rozvojových odporúčaní.

Dotazník Pracovný profil odporúčame administrovať spolu s Multifaktorovým osobnostným profilom a Kariérovým kompasom.

Ukážkové výstupné správy a manuál

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.