PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Ako to funguje

Ako to funguje v niekoľkých krokoch

How it works? TCC online – Innovative online tools for HR professionals

Vďaka online psychodiagnostickým dotazníkom a testom môžete kandidáta otestovať v rôznych oblastiach od osobnostného nastavenia až po schopnosť abstraktného myslenia. Vyberiete si online nástroje, ktoré budú testovať znalosti, zručnosti či predpoklady, ktorých úroveň potrebujete u kandidátov zistiť.

Portál online psychodiagnostiky ponúka veľa vychytávok, ktoré vám spríjemnia prácu. Môžete si zakladať psychodiagnostické projekty. Do projektu dáte dotazníky/testy, priradíte kandidátov a pošlete im link na vybranú diagnostiku.

Vaši kandidáti vyplnia priradenú psychodiagnostickú batériu. Môžu vyplňovať na počítači, tablete či smartfóne. Po vyplnení hneď uvidíte prehľadné výstupné správy.

Všetko pre výber, rozvoj a hodnotenie na jednom mieste

Na jednom mieste nájdete všetky online nástroje na podporu výberu, rozvoja či hodnotenia vašich kandidátov a pracovníkov. Online Portál Psychodiagnostiky je naplnený mnohými užitočnými metódami od psychodiagnostických dotazníkov, testov cez 360° spätnú väzbu až po prieskumy spokojnosti. Všetky metódy boli navrhnuté tak, aby boli používateľsky prívetivé a vy ste s nimi mohli rýchlo a efektívne pracovať. Neváhajte si preto ešte dnes založiť účet na Portáli online Psychodiagnostiky.

Viacjazyčné psychologické dotazníky a testy

Respondenti môžu vybrané dotazníky a testy vyplňovať aj v angličtine, slovenčine a v mnohých ďalších jazykoch. Preklady do ďalších jazykových verzií a vytvorenie špecifických noriem pre danú populáciu je možné zaistiť.

Projekty 360° spätnej väzby a Zamestnaneckého prieskumu môžu byť v akomkoľvek jazyku.

Administračné rozhranie na správu vašich projektov môžete využívať aj v anglickom jazyku.

Telefonická a e-mailová podpora

Na každom kroku sme s vami! Radi vám pomôžeme a prekonzultujeme vaše potreby, pomôžeme s návrhom optimálneho riešenia na zefektívnenie vašich HR procesov či podporu vášho podnikania s ľudskými zdrojmi.

Rozosielanie pozvánok à la e-mail zo systému

Posielajte pozvánky účastníkom, akoby ste písali e-mail.

Posielajte obrázky, dokumenty a iné prílohy prostredníctvom online systému.

Všetky dôležité informácie budete mať kedykoľvek k dispozícii na ďalšie použitie.

Prehľadné výstupné správy

Svoje výstupné správy máte hneď po vyplnení k dispozícii.

Môžete ovplyvňovať podobu výstupných správ pri 360° spätnej väzbe.

Riešenie na mieru

Radi pre vás navrhneme a vytvoríme vaše riešenie. Môžeme Portál psychodiagnostiky prezliecť do vašich firemných farieb, pridať ďalšie funkcie alebo previesť vaše vlastné metódy vo forme ceruzka-papier do online podoby.

Na bezpečí nám záleží

Všetky dáta sú chránené proti neoprávnenému prístupu, zálohované a archivované počas trvania obchodného vzťahu podľa Obchodných podmienok alebo Rámcovej zmluvy. Zálohovanie dát prebieha priebežne a sú uchované aj v prípade neočakávaného prerušenia práce na dotazníkoch či testoch v priebehu ich vyplňovania z akýchkoľvek dôvodov.

Osobné dáta nie sú odovzdávané žiadnej tretej strane okrem objednávateľa, prevádzkovateľa osobných údajov.

Systémy sú hosťované v hostingovom centre Wedos, ktoré je držiteľom certifikátov ISO 9001 a ISO 14001 od TÜV SÜD s garanciou dostupnosti služieb minimálne 99,99 %. Systém je chránený firewallom s reštriktívnym nastavením pravidiel. Prevádzka v sieti je monitorovaná intrusion detection systémom a antivírusovým programom. Prístupy do siete sú podrobne logované a vykonáva sa pravidelný audit logov.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.