360° spätná väzba

Podporte spoluprácu ľudí aj tímov

  • Získate komplexnú a štruktúrovanú spätnú väzbu
  • Rozpoznáte príležitosti pre ďalší rozvoj
  • Zistíte, ako sa líši sebanáhľad od pohľadu ostatných

360° spätná väzba prináša komplexný pohľad na účastníka. Ten získava štruktúrovanú spätnú väzbu od väčšieho počtu respondentov, najčastejšie od nadriadených, kolegov a podriadených. Celkový obraz dotvára tiež sebahodnotenie. Anonymita je bezpečne zaistená. 360° spätná väzba a jej alternatívy sú skvelým nástrojom pre rozvoj ľudí.

Maximálna flexibilita

Dotazník, škálu, kategórie hodnotiteľov aj čo majú hodnotiť, to všetko si môžete prispôsobiť podľa skutočnej potreby

Platíte len za hodnotených

Môžete nominovať neobmedzený počet hodnotiteľov a správcov bez vplyvu na cenu

Nominácia hodnotiteľov

Rôzne možnosti spôsobu nominácie podľa vašich potrieb

Variabilné výstupy

Okamžité individuálne aj tímové výstupy vo vami preferovanom rozsahu

Dôležitosť pri otázkach

Dajte dátam perspektívu – meranie dôležitosti otázok

Benchmark

Interný benchmark a nastavenie ideálneho kompetenčného profilu

Varianty produktu

Klasická 360° spätná väzba

Prináša komplexný pohľad na účastníka v rámci rôznych typických kompetencií. Ten získava spätnú väzbu od väčšieho počtu respondentov, najčastejšie od nadriadených, kolegov a podriadených. Celkový obraz dotvára tiež sebahodnotenie. Poskytuje skvelý odrazový mostík pre ďalší rozvoj.

360° spätná väzba – emočná inteligencia 

Vychádza z princípov klasickej „tristošesťdesiatky“. Širšia skupina ľudí hodnotí zamestnancov podľa vopred definovaných oblastí, ktoré sú v tomto variante zamerané najmä na oblasti súvisiace s emočnou inteligenciou. Je možné ju doplniť testom Emočnej inteligencie z ponuky psychodiagnostických metód.

Multifeedback

Multifeedback je nástroj na spätnú väzbu užitočný najmä v rámci agilných či projektových tímov. Spätnú väzbu dáva každý každému, bez ohľadu na hierarchiu či roly. Ponúka aj funkciu „Stodolárovka“ pre rozdelenie bonusov.

Referencie

Cenník

Len 36 EUR za každú hodnotenú osobu, bez ohľadu na počet hodnotiteľov. Administračné prostredie a tímové výstupy zadarmo. K dispozícii sú tiež doplnkové služby.

Prejsť na cenník

Ukážky

Prehľadné a zrozumiteľné výstupné správy

Vďaka flexibilite nášho nástroja si namixujete výstupné správy v detaile, ktorý zodpovedá presne vašim potrebám. Obsah výstupných správ je možné prispôsobiť tak, aby ste maximalizovali úžitok pre rôzne typy používateľov, či už ide o manažéra, kouča, alebo hodnoteného.

Vyskúšať

Výstupné správy

V rámci individuálnych správ z 360° spätnej väzby si môžete zadarmo vytvoriť výstup z niekoľkých preddefinovaných kategórií. Iný typ správy využijete napríklad pre hodnoteného, iný pre nadriadeného či kouča. Jednoducho si môžete tiež sami nakombinovať výstup presne podľa svojich predstáv. Vybrať si môžete z desiatok grafov a prehľadov. Viac ukážkových výstupných správ nájdete pri konkrétnom variante tristošesťdesiatky.

slovenčina čeština angličtina poľština nemčina francúzština španielčina bulharčina maďarčina rumunčina ruština arabčina

Viac informácií

Maximálna flexibilita

Dotazník, škálu, kategórie hodnotiteľov aj čo majú hodnotiť, to všetko si môžete prispôsobiť podľa skutočnej potreby

Vďaka absolútnej flexibilite môžu 360° spätnú väzbu ľahko využiť menšie firmy, ktoré si mnohokrát rady nechajú poradiť s obsahom, aj veľké spoločnosti, ktoré majú často vlastnú predstavu o obsahu dotazníka, hodnotiacej škále, kategóriách hodnotiteľov, jazykových mutáciách a ďalších nastaveniach.

Každý klient si môže vytvoriť dotazník, aký potrebuje. V knižnici nášho systému je k dispozícii defaultné riešenie, ktoré bolo expertne vytvorené a zameriava sa na nasledujúce kompetencie: osobné, pracovné, interakcie s druhými, vedenie tímu, strategické riadenie a obchodné. Môžete sa nechať inšpirovať alebo dotazník akokoľvek zmeniť, a to vrátane použitej škály hodnotenia.

Ak vám nevyhovuje štandardné rozdelenie skupín hodnotiteľov na nadriadeného, kolegov a podriadených, môžete si definovať skupiny celkom vlastné. Rôznym skupinám hodnotiteľov tiež môžete sprístupniť len tie otázky, ktoré sú pre ne relevantné. Externý klient tak napríklad nemusí zbytočne odpovedať na to, či ste efektívni pri vedení porád či delegovaní úloh. Naše online riešenie je možné okrem klasickej 360° spätnej väzby využiť aj na 180° spätnú väzbu, ako nástroj pre self assessment či ako platformu pre hodnotenie nadriadeným a stanovenie cieľov alebo rozvojových plánov.

360° spätná väzba – Dotazník, škálu, kategórie hodnotiteľov aj čo majú hodnotiť, to všetko si môžete prispôsobiť podľa skutočnej potreby

360° spätná väzba – Môžete nominovať neobmedzený počet hodnotiteľov a správcov bez vplyvu na cenu

Platíte len za hodnotených

Môžete nominovať neobmedzený počet hodnotiteľov a správcov bez vplyvu na cenu

V našej 360° spätnej väzbe platíte vždy iba za hodnotené osoby. Hodnotiteľov aj správcov projektu môžete nominovať neobmedzene.

K projektom je možné priraďovať rôznych správcov alebo hostí, opäť neobmedzene. Platíte naozaj iba za hodnotené osoby.

Nominácia hodnotiteľov

Rôzne možnosti spôsobu nominácie podľa vašich potrieb

Celý proces môžete mať pevne vo svojich rukách. Záleží na vašej firemnej kultúre a skúsenostiach s 360° spätnou väzbou. Je možné zvoliť aj kombinované riešenie, keď sú niektorí hodnotitelia pevne nominovaní správcom projektu a hodnotení si sami nominujú napr. iba hodnotiteľa z radov kolegov. 360° spätnú väzbu môžete dokonca celkom ponechať v rukách hodnotených. Sami si môžu nominovať svojich hodnotiteľov, posielať pozvánky, upomienky a vo finále aj uzavrieť celý projekt a vidieť svoje výstupné správy. Variantov je veľa a určite nájdete ten, ktorý bude vyhovovať práve vám.

360° spätná väzba – Rôzne možnosti spôsobu nominácie podľa vašich potrieb

Okamžité individuálne aj tímové výstupy vo vami preferovanom rozsahu

Variabilné výstupy

Okamžité individuálne aj tímové výstupy vo vami preferovanom rozsahu

Môžete vyjsť z nami preddefinovaných variantov výstupných správ alebo si môžete vytvoriť vlastnú správu na mieru. V knižnici možností sú k dispozícii desiatky grafov, a tak nie je problém poskladať si správu podľa svojich preferencií. Ku každému hodnotenému je možné tiež generovať niekoľko typov správ s väčším či menším detailom – stručnejšie spravidla ocenia manažéri, detailnejšie zas koučovia. Zároveň je možné vytvárať aj ľubovoľné množstvo tímových výstupov. Prvým variantom tímových výstupov sú priemerové tímové výstupy, kde sa môžete zamerať na rozvojové oblasti tímov a iných celkov. Druhým variantom sú tímové výstupy komparatívne, ktoré umožňujú porovnanie všetkých členov zvoleného tímu naraz. Plánovanie rozvojových potrieb tímov potom bude omnoho jednoduchšie!

Dôležitosť pri otázkach

Dajte dátam perspektívu – meranie dôležitosti otázok

Výsledky obohacujeme o ďalšie roviny užitočných informácií. Pri každej otázke je možné hodnotiť nielen na akejkoľvek škále, ale tiež vyjadriť mieru dôležitosti danej otázky. Vďaka tomu viete nielen to, čo okolie hodnotí pozitívne či kritickejšie, ale tiež ako veľmi je to pre nich dôležité. V ďalšom rozvoji sa tak môžete zamerať na to, čo je skutočne podstatné a zásadné.

Dajte dátam perspektívu – meranie dôležitosti otázok

360° spätná väzba – Interný benchmark a nastavenie ideálneho kompetenčného profilu

Benchmark

Interný benchmark a nastavenie ideálneho kompetenčného profilu

V individuálnej výstupnej správe môžete nastaviť tzv. interný benchmark. Ľubovoľne si môžete zvoliť, aby sa ako benchmark definovalo priemerné skóre 10 % najlepšie hodnotených zamestnancov (percentá si môžete definovať ľubovoľne). Pre zamestnancov tak môže byť porovnanie s tými najlepšími motivujúce pre ďalší rozvoj. Obdobne je možné nastaviť vo výstupoch ideálny kompetenčný profil, teda optimálne skóre, ktoré by mali hodnotení pracovníci dosiahnuť.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.