PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Expertný Job Matching

Máte zamestnancov, o ktorých si hovoríte: „Mať tak ešte niekoho podobného.“„Takých by sme potrebovali viac.“? Hľadáte nástroj, ktorý by pomohol s lepším plánovaním kariérnych ciest? Expertný Job Matching dokáže rýchlo identifikovať kľúčové charakteristiky kandidátov/zamestnancov podľa vopred nastavených kritérií a ich zhodu s optimálnym profilom pozície či pozícií. Ľahko vyberiete kandidátov, ktorí majú potrebné osobnostné predpoklady pre výkon konkrétnej pozície. A navyše u nich bude najväčšia pravdepodobnosť, že ich práca bude baviť a na pozícii vydržia najdlhšie.

S čím vám Expertný Job Matching pomôže?

 • Poznáte predpoklady kandidátov pre konkrétne pozície a zistite, kto sa na pozíciu hodí najlepšie.
 • Zistíte, či sa kandidáti hodia aj na iné pozície, než ktoré práve obsadzujete.
 • Ideálnych kandidátov a skryté talenty objavíte skôr než konkurencia.
 • Vaše tímy budú výkonnejšie.
 • Znížite fluktuáciu, pretože je možné predpokladať, že zamestnancov bude baviť práca, pre ktorú majú predpoklady.

Ako to funguje?

 1. Vytvoríte ideálny profil kandidáta alebo využijete prednastavené profily
 2. Kandidáti vyplnia Psychodiagnostiku
 3. Ihneď vidíte, kto sa na pozíciu hodí najlepšie

1. Vytvoríte ideálny profil kandidáta alebo využijete prednastavené profily

Expertný Job Matching meria mieru zhody predpokladov človeka s prednastaveným optimálnym profilom danej pozície. Nevytvárame všeobecné profily, ale vždy vychádzame z konkrétneho typu pracovnej pozície. Presný profil kandidáta si môžete vytvoriť sami na základe vašich skúseností alebo môžete využiť predpripravené profily pre jednotlivé typizované pracovné pozície.

Prednastavené profily

Automaticky a zadarmo môžete využívať prednastavené Job Matchingové profily, ktoré sú k dispozícii v nadväznosti na naše odporúčané psychodiagnostické balíčky.

Chcete zohľadniť špecifiká svojej firmy či pozície? Nastavte si Job Matching sami!

Predpripravené profily sú vyladené na typizovanú pozíciu, a preto nezohľadňujú napr. odlišnú firemnú kultúru, charakter produktu či služby, špecifické požiadavky na konkrétnu pozíciu či „fit“ v rámci tímu.

V našom systéme si môžete prednastavené Job Matchingové profily upraviť presne podľa svojich potrieb či skúseností alebo si vytvoriť profil ideálneho kandidáta celkom vlastný, presne na mieru firemným potrebám. K dispozícii je viac než 100 možných osobnostných charakteristík. Môžete si tak vytvoriť svoj originálny profil pre každú pracovnú pozíciu. Pri špecifickejších požiadavkách či pozíciách vám s vytvorením nového profilu pomôže naša podpora.

Ako vytvoríte profil ideálneho kandidáta

 • Vyberiete psychodiagnostické metódy zameriavajúce sa na rôzne oblasti (osobnostné nastavenie, pracovný štýl, zdroje motivácie, schopnosť zvládať záťaž a pod.) alebo využijete niektorý z našich predpripravených balíčkov.
 • Priradíte jednotlivým metódam dôležitosť – stanovíte, ako veľmi sú jednotlivé oblasti pre danú pozíciu významné.
 • V rámci každej metódy potom volíte už konkrétny profil, ktorý je pre danú pozíciu výhodný. Aj tu môžete dať rôznym predpokladom rôznu váhu, teda dôležitosť.

2. Kandidáti vyplnia psychodiagnostické dotazníky či testy

Kandidátov na pozície môžete vyberať tak z externých, ako aj interných uchádzačov. Pošlite im pozvánku na vyplnenie zvolenej psychodiagnostickej batérie. Kandidáti môžu psychodiagnostické dotazníky či testy vyplniť online, kedykoľvek a kdekoľvek. Výsledky sú dostupné ihneď po vyplnení.

3. Ihneď viete, kto sa na pozíciu hodí najlepšie

Ihneď po vyplnení máte k dispozícii informáciu o tom, ako kandidát či zamestnanec ladí s nastaveným ideálnym profilom. Okamžite viete, či kandidát „matchuje“ s danou pozíciou, firemnou kultúrou alebo tímom. A nielen to! V prípade viacerých kandidátov online systém bezprostredne po vyplnení zoradí kandidátov podľa ich zhody s profilom pre danú pozíciu a vy tak okamžite vidíte, ktorý kandidát sa na pozíciu hodí najlepšie.

Zistíte, pre akú pozíciu má kandidát najlepšie predpoklady

Ak vytvoríte ideálne profily pre viac pracovných pozícií, ľahko zistíte, na ktorú z nich sa uchádzač hodí najlepšie. Kandidát vyplní pridelenú psychodiagnostickú batériu dotazníkov a testov iba raz, ale systém jeho profil porovná so všetkými vydefinovanými profilmi.

Expertný Job Matching umožňuje porovnať kandidáta a jeho zhodu so všetkými profilmi pre jednotlivé pracovné pozície, ktoré vytvoríte. Napr. kandidát sa hlási na pozíciu pracovníka call centra, no vďaka porovnaniu jeho výsledkov so všetkými profilmi ľahko zistíte, že z hľadiska osobnostných predpokladov je pre kandidáta vhodnejšia pozícia obchodníka.

V takom prípade ihneď viete, na akú pozíciu sa z hľadiska osobnostných predpokladov kandidát hodí najviac. Vďaka tejto unikátnej funkcii môžete ponúknuť kandidátovi práve takú pozíciu!

Obdobne môžete Job Matching použiť pri kariérnom poradenstve a plánovaní pre existujúcich zamestnancov.

Ukážkové výstupné správy

Individuálne výstupné správy

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.