Multifeedback

Multifeedback je nástroj pre rýchlu a súčasne štruktúrovanú spätnú väzbu v rámci tímov. Je užitočný najmä v rámci agilných či projektových tímov. Skvele sa hodí aj pre startupy, samoriadiace organizácie a firmy bez šéfov.

Rýchla a jednoduchá realizácia umožňuje opakovanie v pravidelných (napr. v mesačných či štvrťročných) periódach. Účastníci tak o. i. vidia posuny v priebehu času.

Ako Multifeedback funguje?

Štandardne je k dispozícii prednastavený základný dotazník. Podľa obsahu môžete zvoliť jeden z 3 základných typov hodnotení, alebo si zvoliť vlastný.

3 základné typy hodnotenia

Ikona sprint

Sprint

Ikona projekt

Project

Ikona team

Team

Hodnotí každý každého, nerozlišujeme, kto je nadriadený a kto podriadený. Matica hodnotiteľov sa generuje automaticky. V základnom nastavení Multifeedback zahŕňa tiež sebahodnotenie, ktoré je v prípade potreby možné jedným kliknutím vypnúť. Projekt je možné upraviť podľa potrieb konkrétnej spoločnosti či tímu. Je možné pridávať/uberať otázky, prípadne vytvárať dotazníky celé na mieru.

K dispozícii sú prehľadné individuálne výstupné správy aj tímové výstupy.

V rámci dotazníka sa účastníci vzájomne hodnotia v požadovaných kompetenciách na prednastavenej škále. Je tu však tiež priestor pre voľné komentáre. K dispozícii sú prehľadné individuálne výstupné správy aj tímové výstupy.

„Stodolárovka“

Multifeedback svojím poňatím umožňuje uplatnenie tiež niektorých inovatívnych prístupov k práci s tímom. Je možné začleniť otázky smerujúce k návrhu rozdelenia odmien či bonusov podľa toho, ako jednotliví účastníci oceňujú prínos ostatných v rámci tímu. „Stodolárovka“ teda umožňuje tímu navrhnúť a spravodlivo rozdeliť odmeny či bonusy „zvnútra“.

Účastníci, členovia jedného tímu, majú k dispozícii určitú sumu peňazí, typicky 100 dolárov, a ich úlohou je túto sumu rozdeliť medzi jednotlivých členov tímu. Môžu tak vyjadriť názor na rozdelenie odmeny medzi kolegov v tíme vr. samého seba (táto možnosť je voliteľná).

Tímový výstup potom prináša celkový pohľad na to, ako by účastníci rozdelili odmenu medzi členov hodnotenej skupiny či tímu.

„Stodolárovka“ podporuje proces pravidelného hodnotenia a zapojenia členov v tíme do tohto hodnotenia.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.