Zamestnanecký prieskum

Dokážte zamestnancom, že na ich názore záleží

  • Podporíte lojalitu svojich ľudí
  • Nestratíte tých, ktorí sú pre vás kľúčoví
  • Automaticky rozpoznáte najohrozenejšie skupiny zamestnancov

Zamestnanecký prieskum je nástroj, ktorý vo firmách podporuje zdravé a efektívne HR procesy. Ide v podstate o spätnú väzbu na úrovni celej firmy. Realizácia umožňuje zistiť nielen spokojnosť, ale aj angažovanosť, identifikáciu (lojalitu) zamestnancov. Prostredníctvom Zamestnaneckých prieskumov získate cenné dáta, ktoré sú užitočné pre ďalšie HR analýzy.

Prehľadné výstupy

Výstupy bezprostredne po prieskume a rovno v podobe prehľadnej prezentácie

Angažovanosť a identifikácia

Okrem spokojnosti zmeriate aj angažovanosť a identifikáciu (lojalitu) zamestnancov

Rizikové skupiny

Výstupy jasne ukážu, ktoré skupiny či útvary dosahujú lepšie či kritickejšie skóre

Dostupné benchmarky

Okrem interného benchmarku môžete mať aj relevantný trhový benchmark

Unikátne riešenie

Využívame matematicko-štatistické analýzy pre dátovo podložené návrhy na zvýšenie angažovanosti alebo posilnenie identifikácie

Dôležitosť tém

Zistíte, čo zamestnancov skutočne trápi, pri každej otázke meriame aj jej dôležitosť

Referencie

Cenník

Ceny už od 1,5 EUR za respondenta. Administračné prostredie a Smart správy zadarmo. Cenové zvýhodnenia s rastúcim počtom respondentov. K dispozícii sú tiež doplnkové služby.

Prejsť na cenník

Ukážky

Prehľadné a zrozumiteľné výstupné správy

Ihneď po ukončení zberu dát máte k dispozícii zrozumiteľné a prehľadné výstupné správy, ktoré môžete okamžite prezentovať top manažmentu. Pri administrácii môžete zvoliť podrobnosti výstupných správ, ktoré presne zodpovedajú potrebám a účelu prieskumu. K dispozícii je zadarmo nadštandardná funkčnosť tzv. Smart správy, ktorá umožňuje filtrovať a generovať výstupy podľa ľubovoľných kritérií.

Vyskúšať

Výstupné správy

Pozrite sa na ukážkové výstupné správy, ktoré sú k dispozícii v rôznych detailoch a jazykových mutáciách. Potrebujete nejakú konkrétnu jazykovú mutáciu? Nebojte sa a kontaktujte nás. Určite nájdeme riešenie.

slovenčina čeština angličtina poľština nemčina francúzština španielčina taliančina bulharčina chorvátčina maďarčina rumunčina ruština ukrajinčina srbský mongolština turečtina arabčina

Viac informácií

Prehľadné výstupy

Výstupy bezprostredne po prieskume a rovno v podobe prehľadnej prezentácie

Vieme, že rýchlosť spracovania dát z prieskumu a realizácia nadväzných krokov vrátane včasnej komunikácie sú kľúčovým faktorom úspechu akéhokoľvek prieskumu. Preto vám náš systém správy generuje ihneď po ukončení zberu dát a rovno do podoby prezentácie. Prakticky ihneď teda môžete s manažérmi či všetkými kolegami zdieľať výsledky a diskutovať ďalšie možné kroky. Všetky informácie sú jasné, prehľadné a zrozumiteľné pre každého. V záplave čísel sa rozhodne nestratíte.

Výstupy bezprostredne po prieskume a rovno v podobe prehľadnej prezentácie

Okrem spokojnosti zmeriate aj angažovanosť a identifikáciu (lojalitu) zamestnancov

Angažovanosť a identifikácia

Okrem spokojnosti zmeriate aj angažovanosť a identifikáciu (lojalitu) zamestnancov

Vieme, že rýchlosť spracovania dát z prieskumu a realizácia nadväzných krokov vrátane včasnej komunikácie sú kľúčovým faktorom úspechu akéhokoľvek prieskumu. Preto vám náš systém správy generuje ihneď po ukončení zberu dát a rovno do podoby prezentácie. Prakticky ihneď teda môžete s manažérmi či všetkými kolegami zdieľať výsledky a diskutovať ďalšie možné kroky. Všetky informácie sú jasné, prehľadné a zrozumiteľné pre každého. V záplave čísel sa rozhodne nestratíte.

Rizikové skupiny

Výstupy jasne ukážu, ktoré skupiny či útvary dosahujú lepšie či kritickejšie skóre

Pri pohľade na výstupy a dáta za rôzne triediace kritériá, ako je organizačný útvar, čas v spoločnosti, úroveň riadenia, lokalita, vek a pod., sa človek môže ľahko stratiť. Čísel je zrazu príliš veľa a čím komplikovanejšia je organizačná štruktúra, tým náročnejšia môže byť rýchla orientácia vo všetkých dátach. Výstupné správy z nášho Zamestnaneckého prieskumu vám automaticky vyznačia tie hodnoty, na ktoré by ste sa mali zamerať, či už preto, že sú veľmi pozitívne, alebo preto, že sú kritickejšie. Výstupov si môžete generovať celý rad, nie ste obmedzení len na vopred definované varianty podľa organizačnej štruktúry. Vďaka tzv. Smart správe navyše získate cenný podklad pre prípadné ďalšie analýzy bez toho, aby bola akokoľvek ohrozená anonymita respondentov. 

Zamestnanecký prieskum – Výstupy jasne ukážu, ktoré skupiny či útvary dosahujú lepšie či kritickejšie skóre

Okrem interného benchmarku môžete mať aj relevantný trhový benchmark

Dostupné benchmarky

Okrem interného benchmarku môžete mať aj relevantný trhový benchmark

V prípade viacúrovňovej štruktúry organizácie umožňujú reporty čiastkových jednotiek vždy aj porovnanie s nadradenou jednotkou a spoločnosťou celkovo. Manažér každého tímu či útvaru tak má okamžite k dispozícii interný benchmark, vďaka ktorému vie, ako sa darí jeho tímu. Pre porovnanie s firmami obdobného charakteru ponúkame tiež trhový benchmark, zostavený tak, aby bol skutočne relevantný. Teda z dát získaných prostredníctvom našich prieskumov u klientov obdobného segmentu a veľkosti, a to za obdobie niekoľkých posledných rokov. 

Unikátne riešenie

Využívame matematicko-štatistické analýzy pre dátovo podložené návrhy na zvýšenie angažovanosti alebo posilnenie identifikácie

Vďaka unikátnej metodológii a zakomponovanej analytike ihneď vo výstupoch zistíte, čo konkrétne môže mať vplyv na angažovanosť ľudí alebo ich identifikáciu, teda lojalitu. Ak potrebujete posilniť motiváciu či lojalitu ľudí, výsledky Zamestnaneckého prieskumu vás cielene navedú, kade smerovať opatrenia a ďalšie kroky. Vďaka analýzam našich dát z prieskumov za veľa rokov môžeme zodpovedne povedať, že niekedy môže na posilnenie motivácie a lojality ľudí stačiť naozaj málo, resp. nemusí to byť vždy o veľkých investíciách. O vplyve na angažovanosť a identifikáciu si prečítajte viac v našom článku

Využívame matematicko-štatistické analýzy pre dátovo podložené návrhy na zvýšenie angažovanosti alebo posilnenie identifikácie

Zistíte, čo zamestnancov skutočne trápi, pri každej otázke meriame aj jej dôležitosť

Dôležitosť tém

Zistíte, čo zamestnancov skutočne trápi, pri každej otázke meriame aj jej dôležitosť

Okrem miery spokojnosti môžu respondenti v našich prieskumoch tiež uviesť, nakoľko je pre nich daná otázka dôležitá. Vďaka tomu potom viete nielen to, s čím sú zamestnanci viac či menej spokojní, ale aj to, čo je pre nich celkom kľúčové alebo, naopak, menej zásadné. Ďalšie kroky tak môžete lepšie zamerať do tých oblastí, ktoré vaši ľudia považujú za najdôležitejšie.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.