Naši klienti

Naše nástroje využívajú spoločnosti, ktoré patria k najväčším v ČR, aj nadnárodné korporácie

Finančné služby, bankovníctvo, poisťovníctvo

Priemysel a stavebníctvo

Informačné technológie

Školstvo a verejný sektor

Maloobchodné reťazce

Mobilní operátori

Konzultačné a poradenské spoločnosti, oblasť ľudských zdrojov

Čo o nás povedali

So spoločnosťou TCC online spolupracujem pri realizácii Zamestnaneckých prieskumov spokojnosti v priebehu svojej praxe opakovane. Mám istotu, že získavanie spätnej väzby od zamestnancov prebehne bezpečnou formou, takže si môžem dovoliť otvorené výpovede. Výstupy prieskumu sú vždy výborne – prehľadne a rýchlo – spracované. Možno k nim dostať aj ústny odborný komentár. Za tie roky spolupráce mám len tie najlepšie zákaznícke skúsenosti: oceňujem celkovú profesionalitu, s akou celý tím TCC online k zákazkám pristupuje, ústretovosť a odbornú kooperáciu pri zákazníckych úpravách (niektoré otázky sme vytvárali spoločne, aby boli na mieru našim potrebám). Skvelá je aj celková rýchlosť nasadzovania poskytovaného riešenia. Po odsúhlasení harmonogramu dochádza k plneniu dohodnutých termínov a k spolupráci nad komunikačným plánom (v priebehu realizácie prieskumu je zo strany TCC online poskytovaná kvalitná priebežná komunikácia). A v neposlednom rade je „na nezaplatenie“ aj prehľadne spracovaný výstup a pri objednaní služby aj jeho prezentácia, doplnená o kontext a benchmarkingové dáta (kde je porovnanie s výstupmi podobných firiem možné). Vnímam aj priebežné inovovanie a vylepšovanie celkového prostredia a výstupných správ. Celkový výstup nám slúži ako podklad pre návrhy zmien a realizácií konkrétnych opatrení, ktoré, pevne veríme, prispejú k rozvoju našej firemnej kultúry a pracovného prostredia. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie spolupráce a tým, ktorí sa ešte nerozhodli: neváhajte a choďte do toho!

read more...

Ing. Marcela Medková

HR riaditeľka / DT-holding a.s.

Spoluprácu s TCC online sme začali v oblasti prieskumu spokojnosti. Následne sme rozšírili spoluprácu o online diagnostiku a 360° spätnú väzbu. Veľmi si ceníme najmä aktívny a profesionálny prístup. Kolegyňa z TCC online sa vždy snaží vyjsť v ústrety našim požiadavkám a často odporučí alternatívne, často aj vhodnejšie riešenie. Realizácia všetkých projektov doposiaľ prebiehala celkom bez komplikácií, všetci zástupcovia TCC online boli veľmi príjemní a profesionálni. Môžeme len odporučiť.

read more...

Česká zbrojovka a.s.

Festival really became a memory already, there were happy people and smooth things indeed, though as every big event – there were many things to take care of and support during this long period of time. But in general, it is a great joy to meet the community that festival has gathered over the years and share moments together:) And your online tool was a big help for that – I personally had much fun asking people to evaluate a movie after the screening and at the same time sharing a sentence or two, laughing together or even starting a discussion on the spot. So I believe people were also enjoying the tool to express their views. As for us, It was very easy to use (activate, deactivate, start evaluation) and comfortable to take care of raw data afterwards. So in total there were 1572 ratings with an average rating of 4,52. I believe that almost 100 proc. of evaluations came from a live process of asking people to choose the stars on tablets, sadly the possibility to vote through QR code (that was shown on the screens before and after the movie) wasn’t that interesting for our viewers.

read more...

Emilija Statinaitė

Festival Coordinator / Inconvenient Films Festival

Všetci naši klienti

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.