PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Naši klienti

Naše nástroje využívajú spoločnosti, ktoré patria k najväčším v ČR, aj nadnárodné korporácie

Finančné služby, bankovníctvo, poisťovníctvo

Priemysel a stavebníctvo

Informačné technológie

Školstvo a verejný sektor

Maloobchodné reťazce

Mobilní operátori

Konzultačné a poradenské spoločnosti, oblasť ľudských zdrojov

Čo o nás povedali

So spoločnosťou TCC online spolupracujem pri realizácii Zamestnaneckých prieskumov spokojnosti v priebehu svojej praxe opakovane. Mám istotu, že získavanie spätnej väzby od zamestnancov prebehne bezpečnou formou, takže si môžem dovoliť otvorené výpovede. Výstupy prieskumu sú vždy výborne – prehľadne a rýchlo – spracované. Možno k nim dostať aj ústny odborný komentár. Za tie roky spolupráce mám len tie najlepšie zákaznícke skúsenosti: oceňujem celkovú profesionalitu, s akou celý tím TCC online k zákazkám pristupuje, ústretovosť a odbornú kooperáciu pri zákazníckych úpravách (niektoré otázky sme vytvárali spoločne, aby boli na mieru našim potrebám). Skvelá je aj celková rýchlosť nasadzovania poskytovaného riešenia. Po odsúhlasení harmonogramu dochádza k plneniu dohodnutých termínov a k spolupráci nad komunikačným plánom (v priebehu realizácie prieskumu je zo strany TCC online poskytovaná kvalitná priebežná komunikácia). A v neposlednom rade je „na nezaplatenie“ aj prehľadne spracovaný výstup a pri objednaní služby aj jeho prezentácia, doplnená o kontext a benchmarkingové dáta (kde je porovnanie s výstupmi podobných firiem možné). Vnímam aj priebežné inovovanie a vylepšovanie celkového prostredia a výstupných správ. Celkový výstup nám slúži ako podklad pre návrhy zmien a realizácií konkrétnych opatrení, ktoré, pevne veríme, prispejú k rozvoju našej firemnej kultúry a pracovného prostredia. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie spolupráce a tým, ktorí sa ešte nerozhodli: neváhajte a choďte do toho!

read more...

Ing. Marcela Medková

HR riaditeľka / DT-holding a.s.

Spoluprácu s TCC online sme začali v oblasti prieskumu spokojnosti. Následne sme rozšírili spoluprácu o online diagnostiku a 360° spätnú väzbu. Veľmi si ceníme najmä aktívny a profesionálny prístup. Kolegyňa z TCC online sa vždy snaží vyjsť v ústrety našim požiadavkám a často odporučí alternatívne, často aj vhodnejšie riešenie. Realizácia všetkých projektov doposiaľ prebiehala celkom bez komplikácií, všetci zástupcovia TCC online boli veľmi príjemní a profesionálni. Môžeme len odporučiť.

read more...

Česká zbrojovka a.s.

I felt the cooperation was very fruitful. Your services were professional; you were responsive, flexible, and communicative. The survey went very well, and the reports were excellent, even with the complication of translations. The site was easy to navigate, and you made the whole process as easy as possible.

read more...

Anand Kanoria

Managing Director / APAGCoSyst Electronic Control Systems

Všetci naši klienti

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.