Klasická 360° spätná väzba

360° spätná väzba pre získanie spätnej väzby od spolupracovníkov s najtypickejšími pracovnými kompetenciami. Môžete vyberať z knižnice osvedčených otázok alebo si vytvárať svoj vlastný obsah vhodný pre top manažérov, vedúcich pracovníkov aj špecialistov. Hodnotený tak získava komplexnú, štruktúrovanú a zrozumiteľnú spätnú väzbu najčastejšie od nadriadeného, kolegov a podriadených.

Zapojení môžu byť však aj dodávatelia, spolupracujúce spoločnosti a pod. Skupinám hodnotiteľov navyše nemusíte priradiť vždy rovnaké otázky. Vaši dodávatelia budú totiž ťažko odpovedať na to, ako efektívne riadite porady, zato vám určite budú vedieť dať spätnú väzbu na to, ako ústretovo a profesionálne k nim pristupujete. Komplexnosť 360° spätnej väzby dotvára tiež sebahodnotenie. 

Čo obvykle klasická 360° mapuje:

Klasická 360° spätná väzba mapuje najtypickejšie pracovné kompetencie v oblastiach:

  • Osobný prístup
  • Pracovné kompetencie
  • Interakcie s druhými
  • Vedenie tímu
  • Strategické riadenie
  • Obchodné kompetencie

Kto a čo hodnotí?

Môžete si navoliť rôzne skupiny hodnotiteľov. V záujme anonymity by však každá skupina mala byť zastúpená aspoň tromi hodnotiteľmi. Výnimkou sú nadriadení, ktorí však v rámci svojej kompetencie majú poskytovať aj spätnú väzbu, a to otvorene. U nich teda nie je potrebné na anonymite trvať, ba naopak. 

Rôznym skupinám hodnotiteľov je možné potom priradiť všetky otázky, alebo len tie, ktoré sú relevantné. Externí klienti potom typicky odpovedajú len na časť otázok týkajúcich sa toho, ako s nimi hodnotená osoba komunikuje, či im ponúka riešenie a servis k ich spokojnosti a pod. 

Ako sa nominujú hodnotitelia?

Náš nástroj pre 360° spätnú väzbu umožňuje rôzne spôsoby nominácie hodnotiteľov. Obvykle je všetko nastavené správcom projektu, typicky pracovníkom HR, ktorý matice hodnotiteľov a hodnotených vopred zostaví tak, aby hodnotení pracovníci nemuseli venovať príprave veľa času. Zároveň je však možné nechať nominácie čisto na samotných hodnotených osobách. Prípadne je možné rôzne variovať medzi týmito spôsobmi, pevne nastaviť napr. len niektorých hodnotiteľov a iných, napr. z kategórie kolegov, nechať navrhnúť samotnými hodnotenými. Záleží na firemnej kultúre a skúsenostiach, ktorý spôsob je práve ten najlepší. Vždy vám však radi poradíme a pomôžeme.

Ako vyzerajú výstupné správy?

Výstupy sú prehľadné a ľahko interpretovateľné pre kohokoľvek. Môžu byť veľmi stručné aj obsiahle, záleží na tom, aký variant si zvolíte. Môžete sa nechať inšpirovať našimi najčastejšie používanými variantmi výstupov alebo si ich nakombinovať podľa seba.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.