PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

360° spätná väzba – emočná inteligencia 

360° spätná väzba – emočná inteligencia vychádza z princípov klasickej „tristošesťdesiatky“, keď skupina ľudí, typicky nadriadený, kolegovia a podriadení, hodnotí zamestnanca podľa vopred definovaných oblastí. Okrem spätnej väzby cez štandardizované otázky môžu hodnotitelia tiež uviesť otvorené komentáre, odporúčania a ocenenia svojich kolegov, ktorým je 360° spätná väzba adresovaná. Hodnotený pracovník tak získava od svojho okolia skutočne komplexnú a vyváženú spätnú väzbu zameranú na emočnú inteligenciu, ktorú môže porovnať s vlastným sebahodnotením.

V prípade 360° spätnej väzby – emočná inteligencia sú otázky zamerané na oblasti súvisiace s emočnou inteligenciou, t. j. rozpoznanie emócií u druhých, asertivitu, stress management a budovanie vzťahov.

Práve tieto oblasti mapuje aj štandardizovaný test Emočnej inteligencie. Ak chcete získať skutočne komplexné zhodnotenie emočnej inteligencie, zvoľte kombináciu týchto dvoch nástrojov. Vďaka nástroju 360° spätná väzba – emočná inteligencia získate prehľad o tom, ako vás vníma okolie. Vďaka testu Emočnej inteligencie si zmapujete svoje predpoklady a schopnosti v porovnaní so širšou populáciou.

360° spätná väzba – emočná inteligencia sleduje 4 hlavné kompetencie

Asertivita

Presadzuje sa účastník primerane, alebo na úkor druhých? Je schopný adekvátne reagovať na agresívne správanie? Vie vyjadriť svoj názor? A ako si poradí s kritikou či ponúkanou pomocou? To sú typické otázky vzťahujúce sa na asertivitu.

Stress management

Tato oblast otázek se orientuje na schopnost reagovat pod tlakem, pojmenovat priority a vést úkoly k řešení i za ztížených okolností. Zohledňuje také schopnost účastníka projevovat a ovládat své emoce ve vypjatých situacích.

Stress management

Táto oblasť otázok sa orientuje na schopnosť reagovať pod tlakom, pomenovať priority a viesť úlohy k riešeniu aj za sťažených okolností. Zohľadňuje tiež schopnosť účastníka prejavovať a ovládať svoje emócie vo vypätých situáciách.

Rozpoznanie emócií u druhých

Dokáže účastník vnímať emócie ostatných a atmosféru v tíme? Vie ich predvídať a dokáže sa na veci pozrieť „očami druhých“?

Budovanie vzťahov

Zaujíma sa účastník o druhých, rešpektuje ich názory a je ochotný im poradiť? V tejto časti tiež zisťujeme schopnosť zapojiť seba aj ostatných do diania v tíme.

Preverená metodika a flexibilné online riešenie

  • 360° spätnú väzbu zameranú na emočnú inteligenciu realizujeme osvedčenou metodikou a online.
  • Okrem prednastavených otázok je priestor takisto pre osobné komentáre a odporúčania.
  • K dispozícii sú podrobné, ľahko interpretovateľné výstupné správy, ktorých varianty si môžete zvoliť.
  • Súčasťou výstupov je tiež porovnanie vlastného sebanáhľadu s hodnotením ostatnými hodnotiteľmi.

Výstupy v rôznom detaile podľa potrieb hodnotiteľa aj hodnoteného

V rámci individuálnych správ z 360° spätnej väzby – emočnej inteligencie si môžete zadarmo vytvoriť výstup z niekoľkých preddefinovaných kategórií. Iný typ výstupnej správy využijete pre hodnoteného, iný pre nadriadeného a iný pre kouča. Výstupy si môžete ľahko sami nakombinovať presne podľa svojich predstáv a potrieb. Na výber máte desiatky možných grafov a prehľadov.

Okrem individuálnych správ ľahko zobrazíte aj výstupy za celý tím. Môžete si vybrať z dvoch typov tímových výstupov, buď tzv. komparatívne porovnanie hodnotených, alebo tzv. priemerový – súhrnný výstup za viac hodnotených.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.