HR nástroje pre personalistov

Zodpovedáte za prijímanie nových zamestnancov a rozvoj tých súčasných? Potrebujete znížiť náklady na nábor a rozvíjať svojich ľudí efektívnejšie? Riešite, koho pozvať do Assessment centra a koho nie? Vedenie od vás očakáva, že znížite fluktuáciu?

Využite pri svojej práci inovatívne online nástroje, na ktoré sa spoliehajú personalisti nadnárodných korporácií aj startupovv rôznych odboroch podnikania.

Odhalíte kandidátov s najlepšími predpokladmi pre konkrétne pozície, tímy či firemnú kultúru

Psychodiagnostické dotazníky a testy vám umožnia rýchlo a efektívne získať relevantné informácie o kandidátoch nad rámec klasického CV či interview. Ľahko tak identifikujete tých s potrebnými predpokladmi či motiváciou. S pomocou Job Matchingu navyše zistíte, aké má kandidát predpoklady pre konkrétnu pozíciu, ako zapadne do existujúceho tímu či firemnej kultúry. Pozrite sa na prípadovú štúdiu nášho klienta, vysvetľujúcu, ako Job Matching pomáha vyberať už pri nábore tých najúspešnejších obchodníkov.

Podporíte funkčnú spätnú väzbu vo firme

Podporíte funkčnú spätnú väzbu vo firme

Dôležité podnety a inšpiráciu pre ďalší rozvoj manažérov aj tímov získate vďaka nástrojom pre spätnú väzbu. Pomocou nástroja 360° spätná väzba získa hodnotený prehľadnú, štruktúrovanú a vyváženú spätnú väzbu od rôznych skupín hodnotiteľov, či už je to nadriadený, kolegovia, podriadení, alebo ďalší interní a externí partneri. Každý každému bez ohľadu na pozície či štruktúru môže poskytnúť spätnú väzbu pomocou nástroja Multifeedback. Chcete spätnú väzbu ihneď po rokovaní či prezentácii a zbierať si ju priebežne podľa seba? Potom je skvelým pomocníkom Perfeed.

Odmeníte všetkých kandidátov, aj tých neúspešných, a podporíte imidž firmy

Využite prehľadné výstupné správy z realizovanej Psychodiagnostiky a poskytnite ich aj tým kandidátom, a ktorými ste sa nakoniec nedohodli. Určite sa vás na výsledky budú pýtať a vy tak podporíte imidž a pozitívne vnímanie firmy aj u tých, ktorí neuspeli. Výstupné správy prinesú všetkým kandidátom zaujímavé a inšpiratívne informácie, ktoré im pomôžu v hlbšom sebapoznaní a ďalšom rozvoji.

Naše nástroje sa môžu stať súčasťou vašich HR systémov

Online nástroje vieme integrovať aj do chatbota, ATS či HR systémov, ktoré vo firme používate. Tak aby ste mali všetko na čo najmenej „kliknutí“. Vývoj máme pod jednou strechou, vieme teda riešenie prispôsobiť vašim potrebám či identite.

Získate dáta pre včasné a efektívne rozhodnutia

Dostaňte fluktuáciu pod kontrolu. Riešte to, čo je skutočne podstatné a pomôže to firme aj ľuďom postupovať udržateľne k stanoveným cieľom. Vďaka Zamestnaneckým prieskumom meriate kľúčové metriky, ako je spokojnosť, angažovanosť či identifikácia (lojalita) s firmou, sledujte trendy. Vďaka pokročilým analýzam a vnorenej metodológii máte ihneď odpovede na to, čím konkrétne môžete ovplyvniť lojalitu či angažovanosť ľudí.

Chcete viac obohatiť a lepšie zacieliť rozvojové aktivity?

Chcete klasické školenia a ponuku rozvojových aktivít obohatiť o niečo nové, čo je viac „ušité na telo“, resp. zodpovedá osobnosti každého zamestnanca alebo potrebám konkrétnych tímov? Aj tu môžete skvele využiť psychodiagnostiku a nástroje na spätnú väzbu, ako je 360° spätná väzba, Multifeedback alebo Perfeed. Špecificky tímové reporty môžu byť skvelým pomocníkom pri plánovaní rozvoja alebo pri rôznych tímových rozvojových aktivitách. 

Personalistom odporúčame

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Budete s nami v dobrej spoločnosti

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.