Job Matching

Vyberte tých, s ktorými uspejete

  • Zistíte, kto je najvhodnejší kandidát na konkrétnu pozíciu
  • Zvýšite výkonnosť svojich tímov
  • Objavíte skryté talenty

Máte pocit, že by ste potrebovali niektorých svojich zamestnancov naklonovať? Potrebujete znížiť fluktuáciu? Chcete mať prehľad o talentoch na radových pozíciách vnútri firmy? Využite Job Matching. S jeho pomocou odhalíte, ktorý z kandidátov sa z pohľadu osobnostných predpokladov na obsadzovanú pozíciu hodí viac a ktorý menej. Ľahko tak vyberiete kandidátov, ktorí uspejú.

Zhoda s nárokmi na pozíciu

Umožňuje prepojiť výsledky dotazníkov a testov s nárokmi danej pozície

Kvantifikácia

Job Matching umožňuje kvantifikovať aj mäkké zručnosti a osobnostné charakteristiky

Prehľadné porovnanie

Umožňuje prehľadné porovnanie kandidátov

Fit s rôznymi pozíciami

Ponúka porovnanie vhodnosti voči rôznym pozíciám a náplni práce

Prioritizácia kompetencií

Umožňuje prioritizáciu a váženie rôznych požiadaviek medzi sebou

Komplexné posúdenie

Ponúka možnosť súhrnného výsledku za viac čiastkových Job Matchingov

Varianty produktu

Expertný Job Matching

Umožňuje porovnanie kandidátov s predpripravenými profilmi pre typické pracovné pozície. Môžete si však vytvoriť aj profily vlastné, ktoré zohľadnia špecifiká a potreby vašej firmy či tímu. Job Matching je možné nastaviť aj podľa kompetencií či firemných hodnôt. S pomocou Expertného Job Matchingu ihneď zistíte, kto má pre konkrétnu pozíciu najlepšie osobnostné

Success Factor Index

S unikátnou metódou Success Factor Index budete schopní spoľahlivo prijímať ľudí, u ktorých je možné predikovať aj vysokú výkonnosť či iný merateľný ukazovateľ úspechu. V spolupráci s vami vytvoríme matematicko-štatistický model, ktorý umožní už pri nábore odhaliť, kto uspeje a kto skôr nie. Ušetríte tak nielen čas a náklady na nábor a adaptáciu, ale navyše budete schopní rozpoznať tých potenciálne najvýkonnejších.

Referencie

Cenník

Expertný Job Matching je celkom zadarmo. Platíte iba za využitú Psychodiagnostiku. Cena za Success Factor Index sa odvíja od konkrétneho zadania. Kontaktujte nás na info@tcconline.cz a poďme prebrať vašu konkrétnu situáciu.

Prejsť na cenník

Ukážky

Jasné a zrozumiteľné výstupné správy v rôznom detaile

K dispozícii sú tak súhrnné, ako aj čiastkové výstupné správy. V súhrnných nájdete porovnanie kandidáta s preddefinovanými kritériami, ktoré sú z hľadiska pracovnej pozície kľúčové. V detailných výstupných správach nájdete výsledky za jednotlivé psychodiagnostické metódy zameriavajúce sa na rôzne oblasti, ako sú napr.: osobnosť, schopnosť zvládať záťaž, kariérové smerovanie a pod.

Dohodnite si schôdzku

Viac informácií

Zhoda s nárokmi na pozíciu

Umožňuje prepojiť výsledky dotazníkov a testov s nárokmi danej pozície

Job Matching je ideálna cesta na prepojenie konkrétnych a často veľmi špecifických nárokov pracovných pozícií s výstupmi z diagnostiky. Nemusíte byť expertom v interpretácii diagnostických dotazníkov a testov. Job Matching vám jednoducho ukáže, či a ako veľmi sa kandidát na danú pozíciu hodí.

Job Matching – Umožňuje prepojiť výsledky dotazníkov a testov s nárokmi danej pozície

Job Matching umožňuje kvantifikovať aj mäkké zručnosti a osobnostné charakteristiky

Kvantifikácia

Job Matching umožňuje kvantifikovať aj mäkké zručnosti a osobnostné charakteristiky

V praxi sa stáva, že má každý kandidát iné silné stránky a iné riziká. Ako porovnať, v čom je ten-ktorý lepší a čo obetovať skôr? Vďaka Job Matchingu získate aj za komplexné dotazníky jedno súhrnné číslo, ktoré môžete porovnať s výsledkami ostatných.

Prehľadné porovnanie

Umožňuje prehľadné porovnanie kandidátov

Job Matching umožňuje kvantifikovať ako zhodu za čiastočné dotazníky a testy, tak aj medzi nimi. Vďaka tomu získavate rýchly a jasný prehľad a porovnanie za jednotlivých kandidátov4. Môžete sa teda ľahšie rozhodovať a máte stále nadhľad aj nad veľmi komplexnými výsledkami. A ak potrebujete konať rýchlo, môžete cielene oslovovať tých, ktorí získali najlepšie skóre.

Job Matching umožňuje prehľadné porovnanie kandidátov

Ponúka porovnanie vhodnosti voči rôznym pozíciám a náplni práce

Fit s rôznymi pozíciami

Ponúka porovnanie vhodnosti voči rôznym pozíciám a náplni práce

V rámci Job Matchingu nemusíte hľadať zhodu iba s jednou konkrétnou pozíciou. Ak máte vytvorených Job Matchingov viac, napr. pre rôzne typy pozícií, výsledky vám okamžite napovedia, pre ktorú z nich má kandidát najlepšie predpoklady. To môže pomôcť aj pri hľadaní talentov a ľudí pre rôzne projekty v rámci firmy. Hľadáte ľudí kreatívnych alebo, naopak, systematických? Pozrite sa na výsledky svojich ľudí optikou Job Matchingu.

Prioritizácia kompetencií

Umožňuje prioritizáciu a váženie rôznych požiadaviek medzi sebou

Aj keď je Job Matching veľmi jednoduchý na porozumenie výsledkom, umožňuje veľmi citlivé, a ak chcete aj prepracované nastavenie. Každá škála môže mať pre celkové vyhodnotenie inú váhu, takisto ako každá metóda sama osebe. Čo je dôležitejšie? Správna motivácia, osobnostné predpoklady alebo napríklad postoje a hodnoty? Každý Job Matching môžete nastaviť inak.

Job Matching umožňuje prioritizáciu a váženie rôznych požiadaviek medzi sebou

Možnosť súhrnného výsledku za viac čiastkových Job Matchingov

Komplexné posúdenie

Ponúka možnosť súhrnného výsledku za viac čiastkových Job Matchingov

Potrebujete komplexné posúdenie? Informácia, v čom je daný respondent najlepší, pre vás nie je dostačujúca? Potrebujete posúdiť vhodnosť vo viacerých oblastiach? Či sú to napríklad kľúčové kompetencie, alebo firemné hodnoty, v rámci Job Matchingu môžete každú hodnotiť zvlášť, a pritom vidieť aj celkovú zhodu. Získate tak napr. užitočné vstupy pre ďalší cielený rozvoj.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.