Success Factor Index

Vďaka unikátnej metóde Success Factor Index (SFI) sa môžete už pri nábore zamerať na tých, u ktorých máte vysokú pravdepodobnosť, že budú na danej pracovnej pozícii úspešní. Zefektívnite výber zamestnancov, znížite fluktuáciu a náklady na adaptáciu ľudí. Dokážete povedať, aké osobnostné kompetencie majú tí najvýkonnejší zamestnanci vo firme, a čo odlišuje úspešných pracovníkov od ich menej úspešných kolegov? Potom máte takmer vyhraté.

Ako to funguje?

1. Vaši súčasní zamestnanci vyplnia pridelené psychodiagnostické dotazníky a testy.

2. Vy nám dodáte dáta z reálnej praxe (napr. o výkone, produkcii, dĺžke zamestnania v spoločnosti).

3. Vypočítame matematicko-štatistický model, ktorý dá spoľahlivé odpovede na to, ktoré charakteristiky z psychodiagnostiky predurčujú na najlepšie výsledky.

4. Vyberieme tých najlepších.

1. Zamestnanci vyplnia Psychodiagnostiku

Súčasným zamestnancom pošleme na vyplnenie zvolené psychodiagnostické dotazníky a testy. Zamestnanci ich veľmi ľahko vyplnia, pretože sú dostupné online, odkiaľkoľvek a kdekoľvek. Za pár dní tak získame potrebné dáta.

Modely je možné vytvárať už od cca 40 zamestnancov, ale s vyšším počtom zamestnancov sa dáta spresňujú a ich spoľahlivosť sa zvyšuje.

Nemáte toľko zamestnancov na rovnakej pozícii? To nič. Aj v tomto prípade je možné využiť jedinečnú metódu Success Factor Index. V takom prípade je možné dáta zbierať o novoprijatých zamestnancoch kontinuálne. To síce môže trvať dlhšie, no na presnú identifikáciu toho, akí ľudia vám pomáhajú dosahovať vytýčené ciele, nie je nikdy neskoro.

2. Vy nám dodáte dáta z reálnej praxe

Na výpočet modelu je potrebné, aby ste nám dodali dáta z reálnej praxe, vďaka ktorým potom zistíme, ktoré osobnostné charakteristiky a predpoklady majú na úspech vplyv. To, ako meriate úspech svojich ľudí, je kľúčové. Vami dodané dáta sa môžu týkať napr. produkcie jednotlivých zamestnancov (ak hľadáte tých najvýkonnejších), ale napríklad aj dĺžky zamestnania (ak chcete dostať fluktuáciu pod kontrolu).

3. Vytvoríme jedinečný kompetenčný model

Naši odborníci vytvoria v spolupráci s vami jedinečný kompetenčný model. Dáta analyzujeme, vyberieme iba tie hodnoty, ktoré naozaj s vysokým výkonom súvisia, a vytvoríme z nich model predikujúci spoľahlivo úspešnosť kandidátov na rovnakej pozícii.

4. Výber tých najlepších

Vyplnenú Psychodiagnostiku kandidátov porovnáte s nastaveným kompetenčným modelom a ihneď pri nábore viete, či je možné predpokladať, že kandidát na pozíciu uspeje. Pri nábore sa tak môžete zamerať primárne na tých potenciálne najlepších, skôr než ich získa konkurencia, alebo zúžiť predvýber kandidátov, naopak, o tých potenciálne najmenej vhodných.

Success Factor Index tak šetrí čas a náklady. Novoprijatí uchádzači budú mať vyššie výkony, a navyše sa výrazne zníži aj fluktuácia vašich zamestnancov a frustrácia manažérov z neustáleho zacvičovania nováčkov, ktorí potom na pozícii neuspejú alebo sami odídu. SFI prináša personalistom aj manažérom jasné čísla aj výsledky. Model je možné využiť aj pri obsadzovaní pozícií z interných zdrojov. Spoľahlivo ho môžete využiť pri hľadaní najväčších talentov vnútri firmy.

Ako vyzerá využitie Success Factor Indexu v praxi?

Pomocou metódy Success Factor Index sme sa podieľali na nábore obchodných zástupcov u klienta v bankovom sektore. Na základe pozbieraných dát bol vytvorený matematicko-štatistický model, ktorý predikoval úspešnosť obchodníka s vysokou spoľahlivosťou a platnosťou (90 %). Po zavedení modelu sa ukázalo, že kandidáti, u ktorých bol identifikovaný nízky potenciál k výkonu, dosahovali len 22 % z objemu, ktorý dosahovali kandidáti identifikovaní ako talenty. S pomocou modelu Success Factor index sa u klienta zvýšil výkon až o 100 % a fluktuácia sa znížila až o 40 %. Pozrite sa na našu prípadovú štúdiu.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.