PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Povedali o nás

Festival really became a memory already, there were happy people and smooth things indeed, though as every big event – there were many things to take care of and support during this long period of time. But in general, it is a great joy to meet the community that festival has gathered over the years and share moments together:) And your online tool was a big help for that – I personally had much fun asking people to evaluate a movie after the screening and at the same time sharing a sentence or two, laughing together or even starting a discussion on the spot. So I believe people were also enjoying the tool to express their views. As for us, It was very easy to use (activate, deactivate, start evaluation) and comfortable to take care of raw data afterwards. So in total there were 1572 ratings with an average rating of 4,52. I believe that almost 100 proc. of evaluations came from a live process of asking people to choose the stars on tablets, sadly the possibility to vote through QR code (that was shown on the screens before and after the movie) wasn’t that interesting for our viewers.

read more...

Emilija Statinaitė

Festival Coordinator / Inconvenient Films Festival

So spoločnosťou TCC online spolupracujem pri realizácii Zamestnaneckých prieskumov spokojnosti v priebehu svojej praxe opakovane. Mám istotu, že získavanie spätnej väzby od zamestnancov prebehne bezpečnou formou, takže si môžem dovoliť otvorené výpovede. Výstupy prieskumu sú vždy výborne – prehľadne a rýchlo – spracované. Možno k nim dostať aj ústny odborný komentár. Za tie roky spolupráce mám len tie najlepšie zákaznícke skúsenosti: oceňujem celkovú profesionalitu, s akou celý tím TCC online k zákazkám pristupuje, ústretovosť a odbornú kooperáciu pri zákazníckych úpravách (niektoré otázky sme vytvárali spoločne, aby boli na mieru našim potrebám). Skvelá je aj celková rýchlosť nasadzovania poskytovaného riešenia. Po odsúhlasení harmonogramu dochádza k plneniu dohodnutých termínov a k spolupráci nad komunikačným plánom (v priebehu realizácie prieskumu je zo strany TCC online poskytovaná kvalitná priebežná komunikácia). A v neposlednom rade je „na nezaplatenie“ aj prehľadne spracovaný výstup a pri objednaní služby aj jeho prezentácia, doplnená o kontext a benchmarkingové dáta (kde je porovnanie s výstupmi podobných firiem možné). Vnímam aj priebežné inovovanie a vylepšovanie celkového prostredia a výstupných správ. Celkový výstup nám slúži ako podklad pre návrhy zmien a realizácií konkrétnych opatrení, ktoré, pevne veríme, prispejú k rozvoju našej firemnej kultúry a pracovného prostredia. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie spolupráce a tým, ktorí sa ešte nerozhodli: neváhajte a choďte do toho!

read more...

Ing. Marcela Medková

HR riaditeľka / DT-holding a.s.

Spoluprácu s TCC online sme začali v oblasti prieskumu spokojnosti. Následne sme rozšírili spoluprácu o online diagnostiku a 360° spätnú väzbu. Veľmi si ceníme najmä aktívny a profesionálny prístup. Kolegyňa z TCC online sa vždy snaží vyjsť v ústrety našim požiadavkám a často odporučí alternatívne, často aj vhodnejšie riešenie. Realizácia všetkých projektov doposiaľ prebiehala celkom bez komplikácií, všetci zástupcovia TCC online boli veľmi príjemní a profesionálni. Môžeme len odporučiť.

read more...

Česká zbrojovka a.s.

Spoločnosť TCC online sme oslovili, aby nám pomohla nastaviť proces získania spätnej väzby od zamestnancov. Profesionálnym prístupom, iniciatívou aj rýchlosťou spracovania úplne prekonala naše očakávania. Spolupráca bola veľmi príjemná, zástupcovia TCC online vždy ústretovo reagovali na naše priania a snažili sa vcítiť do nášho prostredia, čo sa jednoznačne prejavilo na kvalite celkového výstupu. Rozhodne to nebola naša posledná spolupráca a TCC online vrelo odporúčame!

read more...

Zuzana Milotová

Human Resources / ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Firmu TCC online sme oslovili v momente, keď sme si vo firme povedali, že na spracovanie kvalitného prieskumu spokojnosti zamestnancov na konci roka sami nestačíme. Všetko sme riešili dosť na poslednú chvíľu. Som naozaj veľmi šťastná, že sme si vybrali TCC online. Pani Vasilis, ktorá sa nás ujala, od počiatku komunikovala rýchlo, zrozumiteľne a robila maximum preto, aby vyhovela nášmu šibeničnému termínu. Dotazník aj spracovanie výsledkov sú na naozaj vysokej úrovni a sú pre nás cenným zdrojom nápadov, ako a čo v našej firme zlepšiť a na čo sa zamerať. Verím, že vďaka dotazníku a jeho výsledkom sa nám podarí vychytať muchy pre ešte väčšiu spokojnosť našich zamestnancov a že sa tým naša spolupráca s TCC nekončí.

read more...

Jana Parmová

HR & happiness manager / Optimio s.r.o.

We have been cooperating with TCC online for more than two years and are very satisfied with our cooperation. We have never encountered anything other than a very professional, helpful, and accommodating approach. We use TCC online’s psychodiagnostics for our organization, which has professionalized our entire recruitment process. We highly recommend working with TCC online.

read more...

Jakub Líčka

Secretary General / Caritas Czech Republic

Ako data driven firma vyhľadávame riešenia, ktoré sú merateľné, objektívne a v priebehu času je možnosť sledovať ich efektivitu a prínos. TCC online nám pomohlo to docieliť v rámci celkového skvalitnenia náboru, a to konkrétne prepojením online diagnostiky na naše kľúčové kompetencie, ich meranie a benchmark na top performery Rohlíka.

read more...

Zuzana Melicheríková

HR riaditeľka / Rohlik.cz

S TCC online sme spolupracovali na vykonaní prieskumu spokojnosti zamestnancov. Na spolupráci oceňujeme predovšetkým ústretovosť, rýchlosť riešení, plnenie termínov, rýchlu reakciu na prípadnú zmenu požiadaviek a v neposlednom rade profesionálny prístup spoločnosti po celý čas komunikácie od prezentácie ponuky až po prezentáciu výstupov. Dôležité bolo pre nás aj porovnanie s obdobnými spoločnosťami a výstupy ako také priniesli mnoho podnetov pre ďalší rozvoj nášho pracovného prostredia. Ďakujeme.

read more...

Lydie Jaroměřská

Riaditeľka personálneho odboru / Agentúra na podporu podnikania a investícií CzechInvest

Spoluprácu s TCC online môžem odporučiť. Spolu sme pracovali na 180° spätnej väzbe pre vedúcich zamestnancov. TCC online poskytlo veľmi dobrú a rýchlu podporu v celkovej administrácii, spracovaní dotazníkov a záverečnej správe. Boli k dispozícii pre otázky a prispôsobili riešenia našim potrebám. Výstupy z prieskumu nám poskytli pohľad na organizáciu a vedúcich z niekoľkých rôznych uhlov.

read more...

Magda Hájková

Interim HR manažér / Můj personalista s.r.o.

So spoločnosťou TCC online sme realizovali 360° spätnú väzbu pre top manažment. Spolupráca pre nás bola príjemná a prínosná, oceňujem najmä flexibilitu online nástroja a jeho ľahké použitie, takisto prístup konzultantov, ktorý bol ústretový a orientovaný na naše potreby. Výstupy z hodnotení sú prehľadné a možno ich prispôsobiť rôznym požiadavkám. So spoločnosťou TCC online radi zostávame v kontakte najmä prostredníctvom odborne zameraných raňajok.

read more...

Marcela Drotárová

HR Špecialista – Vzdelávanie / COLAS CZ, a.s.

15. mája 2018 sme sa rozhodli, že by sme radi vykonali prieskum spokojnosti a motivácie našich zamestnancov. Výsledky sme chceli prezentovať na firemnej konferencii, ktorá sa mala konať koncom mesiaca máj. Cieľ bol jasný – nájsť vhodného partnera, ktorý nám pomôže v čo najkratšom možnom čase rýchlo a efektívne pripraviť dotazníkový prieskum šitý priamo na mieru našej spoločnosti, získať tak spätnú väzbu od všetkých zamestnancov a identifikovať oblasti, na ktoré je potrebné sa do budúcnosti zamerať. Kontaktovali sme tím TCC online, ktorý nás ihneď zaujal svojím profesionálnym prístupom. 16. 5. prebehla schôdzka s pani konateľkou Mgr. Daňkovou, kde sme si ujasnili jednotlivé požiadavky a akcia sa mohla začať. Do 24 hodín od tejto schôdzky bol spustený dotazníkový prieskum. Za týždeň sme dostali v prehľadnej forme kompletné výsledky a mohli ich tak prezentovať na firemnej konferencii. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať spoločnosti TCC online za skvelú spoluprácu. Celý online prieskum spokojnosti zamestnancov bol vykonaný profesionálne. Najviac sme ocenili rýchlosť implementácie dotazníkového prieskumu, možnosť zahrnutia otázok identifikácie zamestnanca so spoločnosťou, ich angažovanosť, prehľadnosť konečných výstupov, možnosť prezentácie a filtrovania výsledkov podľa jednotlivých úsekov a v neposlednom rade aj anonymitu celého prieskumu. Na základe dobrých skúseností veríme, že budeme aj naďalej spolupracovať so spoločnosťou TCC online na ďalších projektoch v rámci spokojnosti a motivácie zamestnancov.

read more...

Ing. Petr Procházka

Zástupca konateľa a HR riaditeľ / BEDNAR FMT s.r.o.

Se společností TCC online jsme realizovali projekt 360° zpětná vazba ve firmě Berendsen. Podpora při realizaci byla vždy rychlá a úplná, a vše se podařilo zvládnout hladce a elegantně i navzdory krátkému času na přípravu. Během ní nám pracovníci TCC online pomohli specifikovat parametry projektu, upravit je na míru našim potřebám, vždy reagovali v dohodnutých termínech a výstup byl maximálně přehledný a profesionální. V budoucnu jistě využijeme služeb TCC online i na jiné projekty a můžeme s klidem doporučit spolupráci s touto firmou.

read more...

Jana Puškáčová

Regional manager / Elis Group

Spoločnosť TCC online sme si vybrali na spracovanie prieskumu spokojnosti zamestnancov a pre 360° spätnú väzbu. Na spolupráci sme si najviac cenili rýchlosť, profesionalitu, a hlavne snahu vyjsť nám vo všetkom v ústrety. Metóda 360° spätnej väzby bola pre našu firmu úplnou novinkou, a preto sme veľmi ocenili rady, názory a odporúčania, ktoré sme od spoločnosti TCC online dostali. Realizácia oboch projektov prebiehala hladko a spolupráca so zástupcami spoločnosti TCC online bola veľmi príjemná. Môžeme len odporučiť.

read more...

Ing. Anežka Bruštíková

Asistentka personalistiky a vzdelávania / Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o.

I felt the cooperation was very fruitful. Your services were professional; you were responsive, flexible, and communicative. The survey went very well, and the reports were excellent, even with the complication of translations. The site was easy to navigate, and you made the whole process as easy as possible.

read more...

Anand Kanoria

Managing Director / APAGCoSyst Electronic Control Systems

Od roku 2016 spolupracuje Siko koupelny a kuchyně v ČR aj na SK s TCC online na základe výberového konania na dodávateľa služieb pre vyhodnocovanie výkonu manažérov. Z ich produktov sme si vybrali 360° spätnú väzbu a hodnotiaci formulár, ktoré spĺňali naše očakávania na jednoduchosť procesu, prispôsobiteľnosť funkcionality na naše požiadavky (použitie našich kompetencií, úprava škály pre hodnotenie, doplnenie procesu o nastavenie cieľov a rozvojových aktivít a. i.) a zrozumiteľnosť výstupov, ktoré sme si v individuálnych prípadoch nechali profesionálne spracovať do interpretačných správ. Na jednej strane sme ocenili a oceňujeme, že ak by sme chceli získať riešenie, ktoré je už vytvorené, je v TCC online k dispozícii, na druhej strane nám ešte viac vyhovuje možnosť vytvoriť si systém prispôsobený nám na mieru. Všetky naše individuálne požiadavky boli TCC online tímom perfektne spracované a celý proces bol s nami dôkladne konzultovaný, takže sme mohli v priebehu implementácie robiť správne rozhodnutia. Prvú 360° spätnú väzbu sa nám teda podarilo vo firme úspešne nastaviť a vďaka za to patrí aj tímu TCC online. Spoluprácu s nimi vnímame ako veľmi priateľskú, prozákaznícky orientovanú, s kvalitnými výstupmi práce.

read more...

Lucie Bergerová

Personálna riaditeľka / SIKO KOUPELNY a.s.

Our organization approached TCC / TCC online to implement a 360° Feedback product. We had no previous experience with this tool, which made it all the more challenging for both parties. From the very beginning, we knew we were in good hands. TCC online's handling of the situation was very efficient, and we especially appreciate their flexibility and speed in setting the parameters and the actual launch of the project. Everything went smoothly and to our satisfaction. The subsequent personal consultation and advice provided by TCC completed the whole process, which greatly benefited all the staff in our organization. In addition to the professional approach offered by TCC/TCC online, we were also pleased with the pleasant manner in which we were treated. We also greatly value the provision of a more favorable price due to the non-profit nature of our organization. We believe that we have found a reliable partner for future cooperation, which we are already looking forward to.

read more...

Dagmar Chmelíková

HR Support Officer / Médecins Sans Frontières

Spoločnosť TCC online pre nás vytvorila na mieru nový psychometrický dotazník pre efektívny nábor uchádzačov. Vyvinuli ho presne podľa našich potrieb a firemných hodnôt. Chcela by som vyzdvihnúť veľkú ochotu a rýchlosť v riešení zo strany TCC online, tak počas vývoja novej metódy, ako aj vo flexibilných IT úpravách. Celý dotazník je uchádzačom prezentovaný v brande a farbách MAKRO a METRO a už ním prešlo vyše 1 500 kandidátov. Rozhodne tak odporúčam spoločnosť TCC online všetkým, ktorí by chceli zefektívniť svoj nábor – či už pomocou štandardizovaných online metód, alebo novou metódou priamo na mieru.

read more...

Markéta Pavelková

HR Director / Makro Cash & Carry ČR s.r.o. / Metro Cash & Carry SR s.r.o.

Spolupráca so spoločnosťou TCC online bola skvelá. Pre prieskum medzi klientmi Právnej poradne Transparency International nám navrhli rýchle a kvalitné riešenie presne podľa požiadaviek. Ešte lepšie bolo samotné vyhodnotenie, ktoré sme dostali obratom po uzatvorení prieskumu v prehľadnej grafickej podobe. Navyše sme ako nezisková organizácia všetky tieto profesionálne služby dostali pro bono, čo je pre nás vždy veľké plus a vypovedá to o spoločenskej zodpovednosti nášho partnera.

read more...

Petr Leyer

Právnik / Transparency International Czech Republic

Sme nadnárodná spoločnosť s cca 900 zamestnancami pracujúcimi v 10 krajinách sveta. Hľadali sme nástroj, ktorý by bol dostatočne flexibilný, jednoduchý a prístupný pre nami požadované úpravy. Súčasne sme hľadali dodávateľa, ktorý by poskytoval moderné riešenia umožňujúce pracovať v potrebných svetových jazykoch a pracujúcich na webovom rozhraní. Ďalším kritériom bola tiež cena za dodávku. Vybrali sme TCC online. Realizovali sme projekt 360° spätnej väzby pre 40 manažérov, do ktorého prispievalo vyše 400 zamestnancov svojimi postrehmi a spätnou väzbou. S prostredím a spôsobom komunikácie TCC online sme boli spokojní. Komunikácia je rýchla a zamestnanci TCC online reagujú aj mimo štandardného pracovného času.

read more...

Ales Demjan

HR Manager / Moravia IT a.s.

We conducted the first run of 360° Feedback in our company in 2013, but our supplier at the time did not convince us of the quality of the services provided. As a result, we launched a tender for a new supplier of 360° Feedback for our company's managers, not only for managers in the Czech Republic but also for CEOs in 6 Central European countries. TCC s.r.o. decisively won this tender on the basis that it was able to deal best with the "case study" we submitted. The case study contained a problem around non-compliance with the anonymity of the evaluators. TCC won the tender on the basis of a favorable price offer, but also thanks to the great attitude and approach of the Managing Director Barbora Daňková and HR Project Manager Andrea Forejtová. We were able to design the areas and statements we wanted to evaluate together. We set the evaluation scale and, most importantly, (thanks to intensive cooperation) achieve successful results. We provided personal feedback to the evaluated managers through experienced trainers, including written reports. We also obtained an overall assessment of the entire 360° Feedback for our company and identified the most problematic areas. All of this, of course, for the CEOs in Central Europe also. Thanks to the great experience with TCC, we know we will implement the 360° Feedback again this year.

read more...

Tereza Součková

HR Generalist / BNP Paribas Cardif Pojistovna, a.s.

So spoločnosťou TCC online sme spolupracovali pri online hodnotení 360° spätnej väzby. Zavedenie tejto metódy hodnotenia bolo pre nás veľmi kľúčové. Vďaka profesionálnemu a starostlivému prístupu spoločnosti TCC online bol nielen priebeh, ale hlavne výstupy presne podľa našich predstáv. Zástupca spoločnosti nám bol partnerom pri vytváraní dotazníka, dokázal vždy vecne upozorniť na úskalia aj výhody niektorých tvrdení, zároveň však nechával voľné pole pre naše predstavy a požiadavky. Výstupné správy boli veľmi rýchle a kvalitne spracované vrátane grafického znázornenia. Hodnotitelia aj hodnotení vítali hlavne zaručenú anonymitu, prehľadné a používateľsky prívetivé spracovanie a komplexnú starostlivosť počas procesu hodnotenia. Z administrátorského pohľadu sme boli tiež veľmi spokojní. Veľká profesionalita celého tímu sa prejavila aj v pružnosti reagovania na technické otázky a pripomienky. Dnes vieme, že vykonanie hodnotenia so spoločnosťou TCC online bolo pre nás tak časovo, ako hlavne kvalitatívne výnimočné. Vďaka tejto skúsenosti vieme, že máme do budúcnosti veľmi kvalitného a dlhodobého partnera nielen pre hodnotenie. Ponuka služieb je veľmi pestrá a ucelená. Radi využijeme ďalšie služby tímu plného odborníkov.

read more...

Mgr. Michálková Miroslava

HR Partner / POLL s.r.o.

Nástroje online psychodiagnostiky od firmy TCC online využívame najmä na tímovú diagnostiku. Získané výstupy sú pre nás jedným z vodidiel pri zostavení rozvojových programov pre dané tímy a jednotlivcov. Výsledky tímovej diagnostiky tiež zohľadňujeme pri výbere nových pracovníkov do tímu. Ďalej testy využívame ako podporný nástroj pri výberových konaniach. Vždy je však pre nás rozhodujúci výsledok osobného pohovoru vedený behaviorálnou formou, prípadne riešenie zadaných úloh a prípadových štúdií. S testmi spoločnosti TCC online sa veľmi dobre pracuje. Správa a ovládanie webovej aplikácie, prostredníctvom ktorej testovanie prebieha, je používateľsky príjemné a intuitívne. Výstupy z testovania sú prehľadne spracované a veľmi dobre zrozumiteľné. A čo je dôležité, výstupy máme ihneď k dispozícii. S využitím TCC online psychodiagnostiky máme veľmi dobré skúsenosti a zatiaľ samé pozitívne ohlasy od kolegov, ktorí diagnostikou prešli, a tiež od ich nadriadených. Spoluprácu s TCC online rozhodne môžem odporučiť.

read more...

Ing. Iveta Bajgarová

Personalista – špecialista vzdelávania / ALBIXON a.s.

So spoločnosťou TCC online s.r.o. spolupracujeme už niekoľko rokov. Obľúbené sú u nás najmä ich produkty online Psychodiagnostiky a 360° spätnej väzby, ktoré využívame na výber vhodných kandidátov na vybrané pracovné pozície a rozvoj súčasných zamestnancov. Na spolupráci oceňujem predovšetkým ich ústretovosť, rýchle riešenia a profesionálny prístup od prvotného zadania požiadavky až po vyhodnotenie výstupov.

read more...

Ing. Veronika Špilerová

Špecialista vzdelávania / O2 Czech Republic a.s.

Spoločnosť TCC online s.r.o. sme si vybrali pri príprave projektu komplexného rozvoja manažmentu nadnárodnej výrobnej spoločnosti ako realizátora online 360° spätnej väzby. V rámci projektu sme uvítali kvalitnú kooperáciu TCC online s.r.o. tak pri zbere a sumarizácii výsledkov, ako aj pri úprave výstupov presne na mieru nášho klienta. Na otázky a nové podnety partneri z TCC online s.r.o. reagovali obratom a všetko veľmi rýchlo spracovali. S výsledkom našej spolupráce sme boli my aj náš klient spokojní.

read more...

Mgr. Dana Rybáková

Projektová manažérka / SANEK s.r.o.

Online psychodiagnostiku sme využili pri výberovom konaní na pozíciu Špecialista BOZP a PO. Bola poslaná 12 uchádzačom, z ktorých 1 bol prijatý do pracovného pomeru. Všetci uchádzači na dotazník odpovedali. Pri osobnom pohovore považovali tento spôsob diagnostiky ako zaujímavý. Aj keď sme ich neprijali, reagovali na výsledky veľmi pozitívne, boli pre nich odporučením aj obrazom ich samotných v daných oblastiach. Pri porovnaní obsahu výsledkov jednotlivých testov a dotazníkov online psychodiagnostiky môžem povedať, že zodpovedajú realite. Osobnostný profil sme považovali za veľmi prínosný tak z hľadiska výhod a rizík, ako aj odporúčaní. Napr. jeden účastník mal v osobnostnom profile riziko nižšej empatie, menší takt a diplomaciu, čo sa prejavilo v jeho odpovedi pri reakcii na negatívny výsledok výberového konania, keď jeho odpoveď bola veľmi arogantná. Za mňa a za účastníkov výberového konania môžem povedať, že využitie tohto spôsobu diagnostiky je výborným prostriedkom na lepšie spoznanie jednotlivých uchádzačov a plne by som ho odporučila na ďalšie využitie.

read more...

Mgr. Dagmar Křivánková

HR manažér / Skanska a.s. – Concrete Structures Division

Na vyžiadanie klienta používame pri identifikácii vhodných kandidátov na vrcholové manažérske pozície ako podporný nástroj vždy určitú kombináciu testov TCC online. Ich použitie a interpretácia sú veľmi jednoduché a dostatočne presné na identifikáciu potrebných osobnostných aj manažérskych rysov kandidátov. Výstupy týchto testov sú komplexné a graficky názorné.

read more...

Ing. Gabriela Říhová

Senior Consultant / Amrop – Worldwide Secretariat

So spoločnosťou TCC a TCC online spolupracujem už mnoho rokov. Azda od začiatku ich existencie. To, v čom je táto spolupráca úplne výnimočná, je kombinácia skvelých produktov, ktoré poskytujú s neobyčajne ľudským a vnímavým prístupom ku klientovi. Nikdy som nepocítila obchodnú manipuláciu či nátlak z ich strany. Ctia si naše potreby a poskytujú nám také riešenia, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú pre nás prínosné. Cením si hlavne etiku a morálne zásady, s ktorými robia svoj biznis. Vážim si ich nadštandardný prístup, osobný záujem jednotlivcov riešiť a vyriešiť, čokoľvek je potrebné, bavia ma naše odborné diskusie a originálne návrhy, s ktorými prichádzajú. Je mi potešením spolupracovať s takými inšpiratívnymi profíkmi, ako je Bára Daňková, ktorí majú vysoký štandard odbornosti a zároveň si v každej situácii zachovávajú svoju ľudskosť. Verím, že budeme ďalej v rovnakom duchu v našej spolupráci pokračovať a nachádzať cesty, ktoré nás budú posúvať ďalej.

read more...

Kateřina Márová

Manažérka náboru a rozvoja / Generali Česká pojišťovna a.s.

Pokiaľ ide o služby TCC online musím povedať, že som nadmieru spokojná, a to tak po stránke produktovej, ako aj sprievodných služieb. Do tejto chvíle som mala možnosť zoznámiť sa bližšie s projektom 360° spätnej väzby, online diagnostikou uchádzačov a momentálne realizujeme na DCC projekt dotazníkového prieskumu spokojnosti zamestnancov. Práca v rámci online systému je veľmi jednoduchá, prehľadná a intuitívna. Výstupy z jednotlivých produktov sú profesionálne a majú veľmi dobrú výpovednú hodnotu. Interne sme v rámci spoločnosti Melzer zaradili online diagnostiku ako štandardný krok v rámci náboru. Tu veľmi oceňujem možnosť kombinovať rôzne typy testov podľa konkrétnej pozície. Ďalšou vecou, ktorú nemôžem nespomenúť, je vynikajúci, priateľský a veľmi ústretový prístup nám pridelenej manažérky. Obzvlášť pri projekte spätnej väzby som vnímala komunikáciu s podporou TCC online ako kľúčovú pre úspešnosť celej akcie. Vďaka jej aktívnemu prístupu prebehlo všetko bez problémov a úspešne. Spoluprácu s TCC online by som jednoznačne odporučila.

read more...

Mgr. Simona Vičarová

Personálny poradca / DC Concept a.s.

Od spoločnosti TCC online využívame online diagnostiku pre výber kandidátov na administratívne pozície. Diagnostiku nám TCC online vyvinula na mieru podľa našej vízie a kompetenčného modelu. Ocenili sme profesionálny prístup a rýchlu reakciu na naše podnety. Aj v priebehu používania diagnostiky TCC online pružne a rýchlo reaguje na naše požiadavky. Skvelá bola aj možnosť pre našich náborárov absolvovať celodenný tréning, ako je diagnostika postavená, ako dobre vyhodnocovať výsledky v jednotlivých škálach/oblastiach, aj ako podať spätnú väzbu kandidátom. Naši náborári vďaka profesionálne vypracovanej diagnostike dokážu dobre odhadnúť vhodných kandidátov a poskytujú našim manažérom profesionálny servis.

read more...

Kristýna Sýkorová

Špecialista oddelenia ľudských zdrojov / TPCA Czech, s.r.o.

V roku 2016 sme hľadali partnera na prieskum spokojnosti/angažovanosti a vybrali sme spoločnosť TCC online. Môžem ich vrelo odporučiť. Dotazník mal dobre postavené otázky, TCC má dostatok metodológov a štatistikov, aby bol prieskum po metodologickej stránke v poriadku. Boli veľmi profesionálni aj pri kustomizácii, celý systém beží na ich vlastnej platforme, takže nie je problém prispôsobiť tak oblasti, ako aj samotné položky jazyku a potrebám firmy. Čo som obzvlášť ocenila, bola možnosť generovať si rôzne kombinácie výstupných správ (podľa triediacich kritérií), čo vzhľadom na našu pomerne zložitú štruktúru a vysokú mieru autonómie divízií bolo dosť zásadné – umožnilo nám to dopátrať sa algických bodov v každej divízii zvlášť. Na divíziách sme potom prezentovali ich konkrétne výsledky spolu s konateľkou, takže sme mali porovnania tak v rámci firmy, ako aj porovnania s trhom, resp. porovnateľnými výrobnými firmami. Za mňa summa summarum výborný dodávateľ. Okrem toho, že sú profesionáli, sú aj veľmi ústretoví a príjemní pri komunikácii.

read more...

Jana Kořínková

Zástupca personálneho riaditeľa / Metrostav a.s.

Success Factor Index využívame už druhý rok na nábor obchodníkov ešte pred Assessment centrom, kde sú linky zasielané kandidátom na vyplnenie alebo ich vyplnia osobne v kancelárii daného regiónu. Model bol vytvorený priamo na mieru, máme tak možnosť predikovať a porovnávať úspechy obratu konkrétne u našich spolupracovníkov. Vo väčšine prípadov sa odhad úspešnosti potvrdí. Tento index sa stáva stále úspešnejším, okrem personálneho oddelenia ho po novom využívajú aj manažéri predovšetkým v adaptačnom období a na ďalší rozvoj obchodníkov. SFI nám pomohol nielen s úsporou času a peňazí, ale vďaka nemu sa zvýšila aj kvalita nováčikov, čo je kritérium, na ktorom si naša firma zakladá.

read more...

Veronika Jurková

Špecialista v oblasti náboru / ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

V spoločnosti TCC online sme našli spoľahlivého partnera v oblasti prieskumu spokojnosti zamestnancov našej mediálnej skupiny Omnicom Media Group. Ceníme si profesionálnu komunikáciu, ľudský prístup aj nadštandardnú ochotu všetkých členov TCC online tímu. Nastavovanie parametrov, spustenie samotného dopytovania prebehlo veľmi flexibilne. Výstupy boli spracované na vysokej úrovni. Radi budeme pokračovať v spolupráci aj v ďalších rokoch.

read more...

Zuzana Cholevová

HR Manager / Omnicom Media Group

Tešíme sa zo spolupráce so spoločností TCC online, a to nielen pre ich produkty a služby, ale aj pre ich skvelý tím. Na našej HR párty – HRko #3, 2019 (www.hrko.cz) sme využili nástroj Perfeed, a to na získanie hodnotenia a spätnej väzby na prednášky a workshopy. Oceňujem predovšetkým možnosť variability reportu hodnotenia... Vďaka celému tímu TCC online, za prípravu, skvelú komunikáciu a teším na ďalšie projekty, a hlavne na ďalší ročník HRko #4.

read more...

Petr Juříček

Organizátor / HRko

Som veľmi rada, že sme si vybrali prieskum spokojnosti TCC online. Na prieskume oceňujem predovšetkým jeho rýchlosť a online prostredie, ktoré bolo príjemné a intuitívne – tak pre mňa, ako aj pre účastníkov. Veľkou výhodou pre nás bola tiež rýchla a pružná komunikácia s tímom TCC online. Veľmi rýchlo zvládli vyjasniť naše otázky, a dokonca nám ich online systém prispôsobili a upravili na mieru našim požiadavkám. Vďaka podrobným výstupom presne vieme, na čo sa máme teraz zamerať, a tiež sa nám podarilo zistiť angažovanosť našich zamestnancov aj ich stotožnenie sa so spoločnosťou.

read more...

Elena Recmanova

Head of HR / Socialbakers, a.s.

So spoločnosťou TCC online sme spolupracovali na uskutočnení prieskumu spokojnosti zamestnancov v spoločnostiach GridServices, s.r.o. a GasNet, s.r.o. Boli sme nadmieru spokojní. Spoločnosť TCC online má vysoko profesionálny prístup, dodržiava sľuby a termíny, promptne reaguje na otázky aj požiadavky na zmenu, vždy vyjde v ústrety. Podobnú skúsenosť so spoločnosťami TCC online sme zaznamenali aj pri iných zákazkách, napríklad pri realizácii 360° spätnej väzby.

read more...

Ivo Procházka

HR Business Partner / Innogy

Od TCC online aktuálne využívame produkty Zamestnanecký prieskum, 360° spätná väzba a online Psychodiagnostika. Na spolupráci najviac oceňujeme efektivitu, flexibilitu a precíznosť. IT oddelenie rýchlo reaguje na akékoľvek požiadavky na mieru a kvalita spracovania aj výstupov je perfektná. Rozhodne odporúčame.

read more...

Kateřina Škubalová

HR špecialista / Raiffeisenbank a.s.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.