Prípadové štúdie

Využitie Job Matchingu pri nábore obchodníkov pre Allianz – SP

Pri nábore obchodníkov do spoločnosti Allianz – SP bola využitá Psychodiagnostika, ktorá po napasovaní na kompetenčný profil firmy a využití Job Matchingu spoľahlivo identifikovala potenciálne úspešných kandidátov. Job Matching dokázal odhaliť budúcich obchodníkov, ktorí už po 6 mesiacoch dosahovali viac než 2× väčšiu produkciu v porovnaní s kandidátmi, ktorých kompetencie boli s nastaveným profilom v nižšom súlade. Spoločnosť teda zefektívnila proces náboru a zaistila nízku fluktuáciu zamestnancov.

Stiahnuť

Využitie Job Matchingu pri nábore obchodníkov
Implementácia Psychodiagnostiky a Job Matchingu do náborového chatbota

Implementácia Psychodiagnostiky a Job Matchingu do náborového chatbota UniCredit Bank

Vďaka implementácii psychodiagnostických metód a Job Matchingu do inteligentného náborového chatbota dokáže UniCredit Bank rozpoznať predpoklady na pozíciu už v prvej fáze výberového konania. Umožňuje to zahrnúť do výberového procesu všetkých kandidátov. Výrazne sa tiež skrátil čas trvania samotného pohovoru aj dĺžka výberového konania (takmer o ½). V celkovom dôsledku je náborový proces UniCredit Bank výrazne efektívnejší tak pre manažérov, ako aj pre samotných kandidátov a HR.

Stiahnuť

Online Psychodiagnostika ako nástroj na zníženie nákladov na výber nových zamestnancov

Klient so špecifickými požiadavkami požiadal vytvorenie online psychodiagnostických testov na mieru svojim potrebám a na základe svojich skúseností s výberom nových zamestnancov. Klient spočítal svoje priame náklady spojené s administráciou tradičnej diagnostiky vo forme ceruzka-papier cca 8 EUR na jedného neúspešného kandidáta (čas strávený s kandidátom), pričom kvalita kandidátov bola nízka a fluktuácia v rámci prvých mesiacov vysoká. Pre potreby klienta bol navrhnutý model vývoja online psychodiagnostickej batérie na mieru a ďalšej prevádzky za minimálnu možnú cenu zohľadňujúcu iba náklady na technickú podporu. Návratnosť investície do vývoja na mieru vrátane celkovej customizácie Portálu a jeho prispôsobenia grafickému manuálu klienta bola už za 13 mesiacov prevádzky.

Stiahnuť

Online Psychodiagnostika ako nástroj na zníženie nákladov na výber nových zamestnancov
Využitie online diagnostiky na identifikáciu talentov

Využitie online diagnostiky na identifikáciu talentov (obchodných zástupcov)

Po 9 mesiacoch bol ukončený a vyhodnotený projekt na výber kandidátov na pozíciu obchodný zástupca vo finančnej oblasti, v rámci ktorého bolo prijatých 147 ľudí. V tomto projekte sa podarilo navrhnúť optimálny profil predikujúci úspešnosť obchodníka s vysokou spoľahlivosťou a platnosťou.

Kandidáti identifikovaní modelom ako talentovaní dosahujú viac než dvojnásobný obrat oproti rizikovým. Došlo tak k zvýšeniu výkonu až o 100 % a zníženiu fluktuácie až o 40 %. 

Stiahnuť

Psychodiagnostika pre výber telefónnych operátorov s vyššou výkonnosťou a vyššou zákazníckou spokojnosťou

V rámci náboru telefónnych operátorov do call centier sa podarilo identifikovať vzájomný vzťah medzi vysokou „Aktivitou“ v Multifaktorovom osobnostnom profile a vysokým pracovným výkonom.

S pomocou Psychodiagnostiky sa podarilo vybrať uchádzačov, ktorí mali vyššiu šancu na pozícii uspieť. Pri overovaní úspešnosti uchádzačov po nástupe bolo zistené, že aktívni telefónni operátori majú o cca 25 % vyšší obchodný obrat a hodnotenie zákazníckej spokojnosti.

Stiahnuť

Psychodiagnostika pre výber telefónnych operátorov s vyššou výkonnosťou a vyššou zákazníckou spokojnosťou
Online Psychodiagnostika pri výbere obchodných zástupcov – finančných poradcov

Online Psychodiagnostika pri výbere obchodných zástupcov – finančných poradcov

V rámci výberu kandidátov na pozície obchodných zástupcov – finančných poradcov bola využitá diagnostická batéria tvorená testom Verbálna zdatnosť BASIC, Multifaktorovým osobnostným profilom a dotazníkom Kariérový kompas. Online Psychodiagnostika tvorila predstupeň pred realizáciou Assessment centier. Pilotná prevádzka, na ktorej sa zúčastnilo 117 kandidátov, preukázala oprávnenosť online psychodiagnostiky ako efektívneho nástroja preselekcie kandidátov pred samotným Assessment centrom.

Stiahnuť

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.