Formáty zamestnaneckých prieskumov

07. 04. 2022

Ak počúvate, že tradičným prieskumom odzvonilo, nenechajte sa klamať, nie je to tak a prax to potvrdzuje. Našimi prieskumami prešlo už viac než 100 000 zamestnancov a záujem o ne neklesá. Formáty zamestnaneckých prieskumov sú však v dnešnej dobe omnoho širšie a pestrejšie. A ako vo všetkom aj tu platí, že každý nástroj je len taký dobrý, ako dobre a zmysluplne sa s ním pracuje.

Zamestnanecký prieskum – TCC online

V TCC online realizujeme prieskumy v modernom poňatí pre firmy akéhokoľvek rozsahu a zamerania.

Zamestnanecké prieskumy podľa obsahu

 • „Veľké výročné prieskumy“ – Bývajú štandardizované, vychádzajú z celosvetových štúdií a osvedčenej praxe a vďaka tomu je možné získať informácie o benchmarku, historickom porovnaní a trendoch v čase. Umožňujú hlbšiu analytiku a prácu s dátami. Bývajú komplexné a prinášajú pohľad do všetkých tém, nič nám „neujde“. Hodia sa pre všetky firmy. Len v našej réžii sme „veľké“ prieskumy realizovali pre stovky firiem a záujem rozhodne neklesá, ba naopak.
 • „Pulzné prieskumy“ – Ide o rýchle prieskumy, v ktorých môžeme buď sledovať jednu metriku a jej vývoj v čase, alebo sa, naopak, môžeme pýtať napr. každý mesiac na niečo iné a raz za čas otázky zopakovať. Potom je možné tak mapovanie aktuálnych tém, ako aj historické porovnanie vo vybraných témach.
 • „Tematické prieskumy“ – Obvykle nepravidelné, skôr zamerané na určitú tému podľa konkrétnej potreby a situácie, napr. overenie postojov zamestnancov smerom k nastaveniu home office vo firme, zmapovanie toho, ako ľudia zvládajú situáciu pandémie, zmapovanie firemných hodnôt a kultúry, overenie vzdelávacích a rozvojových očakávaní zamestnancov a pod. Sú kratšieho rozsahu, okrem zvolenej témy sledujeme aj metriky, ktoré sa vždy opakujú. Tými môže byť napr. celkový pocit spokojnosti, angažovanosť, eNPS a pod. Tieto prieskumy sú vhodné na sledovanie trendov, ale nevýhodou je nemožnosť benchmarku pri veľmi špecifických témach.
 • „Tzv. kniha prianí a sťažností“ – TCC online je hrdým partnerom služby Nenech to být (NNTB), ktorá funguje ako schránka dôvery pre kontinuálny zber podnetov od zamestnancov. Môže byť využitá na oznamovanie rôznych nežiaducich javov na pracovisku, ale aj na zdieľanie inšpirácií a námetov na zlepšenie. Viete, že na základe európskej smernice bude musieť každá firma nad 25 zamestnancov nejakú takú schránku mať? A máte ju?

Zamestnanecké prieskumy podľa spôsobu vykonania

 • Online pomocou e-mailom zaslaného linku, cez ktorý sa zamestnanec dostane už do samotného prieskumu.
 • SMS s linkom, cez ktorý sa zamestnanec dostane priamo do prieskumu.
 • Kartičky s prístupom (QR kódom, linkom), vďaka ktorým sa zamestnanec prihlási online z ľubovoľného zariadenia podľa svojich preferencií, bez nutnosti mať či využiť vlastný e-mail.
 • Univerzálny link – jeden link či QR kód pre všetkých, či už rozoslaný e-mailom, alebo umiestnený na nástenke, nevýhodou môže byť možnosť opakovaného vyplnenia respondentom a celkovo nižšia kontrola nad správnosťou dát.
 • Riešenie „ceruzka – papier“ realizované pomocou tlačených formulárov a zberných boxov.
 • Prieskum ako modul v rámci inej aplikácie či HR systému, napr. aplikácia JOBka.

A viete, že:

 • Zamestnanecké prieskumy vieme realizovať napr. v čínštine, arabčine, japončine či kórejčine.
 • Dlhodobo dosahujeme na trhu najvyššiu návratnosť, vyše 80 %.
 • Okrem angažovanosti a identifikácie sledujeme aj dôležitosť otázok a tém pre účastníkov prieskumu.
 • Naše prieskumy ponúkajú tzv. SMART správy, ktoré umožnia veľmi rýchlo identifikovať nespokojné skupiny zamestnancov aj dôvody ich nespokojnosti, a tak môžete nadväzné opatrenia efektívne zacieliť na tých najohrozenejších. 
 • Pomocou automatickej matematicko-štatistickej analýzy hľadáme spojitosti medzi jednotlivými otázkami prieskumu a angažovanosťou a identifikáciou zamestnancov. Dokážeme tak vypočítať, čo môže mať na posilnenie angažovanosti či identifikácie najväčší vplyv.

Zaujímajú vás zamestnanecké prieskumy viac? Potrebujete poradiť s realizáciou v podmienkach vašej firmy? Neváhajte nás kontaktovať na info@tcconline.cz.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pre Profi HR: Ako nás (ne)motivujú lídri

15. 04. 2024

V aprílovom Profi HR vyšiel článok Marty Fabiánovej, výkonnej riaditeľky TCC online, o lídroch a motivácii. Článok...

Marta Fabiánová pre HR news: Ako vyťažiť z osobnostných testov pri pohovore maximum?

13. 02. 2024

Psychodiagnostika ponúka dôležitý zdroj informácií o kandidátovi. V praxi dostávame od klientov množstvo otázok,...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.