PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové.

Intuitívnejšie grafické zobrazenie

Aj v tímovom výstupe sa teraz môžeme stretnúť s graficky prehľadnejším, modernejším a intuitívnejším grafickým zobrazením. Po novom sa takisto zobrazuje stručný opis čiastkových škál priamo v grafe, a tak sú všetky kľúčové informácie „pohromade“. Pre ešte užitočnejšiu prácu s výstupmi sme takisto pridali do všetkých rohov jednotlivých „krížov“ percento, udávajúce koľko % členov tímu sa v danom kvadrante nachádza. 

Súčasťou sú teraz aj hravé prvky, napr. word cloudy

V tímových výstupných správach Multifaktorového osobnostného profilu PREMIUM teraz figurujú aj hravé prvky, ako napr. word cloud tvorený na základe preferencií jednotlivcov. Pri pohľade na word cloud tak môžeme ľahko a rýchlo získať prehľad o tom, aká charakteristika je pre náš tím najtypickejšia.

Multifaktorový osobnostný profil PREMIUM – word cloud

Tímové „mapy“

Nová verzia dotazníka – Multifaktorový osobnostný profil PREMIUM – zjednodušuje vďaka tzv. „personám“ prácu s výstupmi a pomáha tak vystihnúť ľahko a pochopiteľne podstatné informácie. Okrem grafického zobrazenia hlavných oblastí je tak možné v tímovej výstupnej správe nájsť aj tzv. „mapu zastúpenia persón v tíme“. Opäť tak môžeme ľahko zistiť, aké persóny sú v danom tíme najčastejšie zastúpené.

Multifaktorový osobnostný profil PREMIUM – Zastúpenie person v tíme

Typy rozvojových aktivít

V neposlednom rade obsahujú tímové výstupy verzie PREMIUM po novom aj typy rozvojových aktivít, ktoré môžu byť najviac efektívne s ohľadom na osobnostné nastavenia tímu. „Mapa rozvojových aktivít“ tak môže byť cenným zdrojom inšpirácie a tipov pre cielený rozvoj tímu či pre adaptačný proces. Jednotlivé aktivity či potreby sú pre prehľadnosť zobrazené rovno v grafe, a tak aj vďaka percentuálnemu zobrazeniu môžeme veľmi rýchlo určiť, ktorý typ aktivít bude pre väčšinu tímu najviac efektívny či komfortný.

Multifactor Personality Profile PREMIUM – TCC online – Typy rozvojových aktivít

Pre viac informácií o Multifaktorovom osobnostnom profile v základnej verzii aj vo verzii PREMIUM nás kontaktujte na info@tcconline.cz.

Potrebujete poradiť?

Adriena Turková

+420 778 758 778

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Vylepšený Multifaktorový osobnostný profil – Aké sú najväčšie zmeny a čo prináša nová verzia PREMIUM?

12. 04. 2023

V tomto roku sme pripravili veľký upgrade nášho najvyužívanejšieho dotazníka, ktorým je Multifaktorový osobnostný profil. Okrem...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.