PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Psychodiagnostika v súčasnom HR – trendy a novinky

20. 02. 2023

Psychodiagnostické dotazníky a testy pomáhajú mapovať osobnosť, výhody a riziká aj rozvojový potenciál. V kombinácii s nástrojmi, ako je Job Matching či Success Factor Index, dokážu významne zefektívniť nábor, adaptáciu aj výber talentov. Prečítajte si rozhovor s Martou Fabiánovou o súčasných trendoch, ktorý nedávno vyšiel v Profi HR.

Marta Fabiánová, Managing Director TCC online

Kam smeruje súčasná Psychodiagnostika?

Dlhodobo je cieľom psychodiagnostiky mapovať predpoklady a preferencie ľudí. Dnes je už nutnosťou aj možnosť vyplňovať online na akomkoľvek smart zariadení. Medzi súčasné trendy patria čo najväčšia používateľská prívetivosť, atraktivita a intuitívnosť vyplňovania. Výstupy musia byť dostupné ihneď a zrozumiteľné aj bez časovo náročných certifikácií. Veľkým trendom, ktorý však v TCC online presadzujeme už roky, je tiež zacielenie metód tak, aby merali naozaj to, čo treba. U vrcholového manažéra si teda pravdepodobne budete mapovať celý rad predpokladov, u dátového analytika sa zameriate napr. iba na systematickosť, precíznosť a prácu s číslami. Stále častejšie vystupuje do popredia aj firemná kultúra ako kľúčové kritérium pri nábore, resp. súlad hodnôt kandidáta a danej firmy.

Čo konkrétne ponúka TCC online?

Keď vynechám nástroje na spätnú väzbu a zameriam sa iba na oblasť psychodiagnostiky, aktuálne ponúkame takmer 20 psychodiagnostických dotazníkov a testov, ktoré sme vyvinuli pre reálny pracovný trh. Teda aby prinášali personalistom, manažérom aj samotným účastníkom užitočné informácie o osobnosti, pracovnej motivácii, schopnosti zvládať záťaž, manažérskom štýle alebo napr. preferovanej firemnej kultúre. V TCC online navyše ponúkame Job Matching a Success Factor Index, teda nástroje, ktoré vypočítajú mieru zhody daného kandidáta s optimálnym profilom. Okamžite po vyplnení viete, nakoľko „ladí“ profil kandidáta s profilom konkrétnej pozície. Pri nábore sa tak môže ukázať, že kandidát má ešte lepšie predpoklady pre inú než zamýšľanú pozíciu a talent vám tak nezapadne.

Aké metódy sú u personalistov a manažérov najobľúbenejšie?

Základným stavebným kameňom rôznych kombinácií metód je Multifaktorový osobnostný profil. V minulom roku nám enormne vystrelil do popredia Culture Fit. Medzi najobľúbenejšie patria aj Multifaktorový pracovný profil, Kariérový kompas mapujúci motivátorov a tiež Dotazník zvládania záťaže, ktorý mapuje stratégie, ktoré človek uplatňuje v strese. Do „top 5“ sa stabilne radí aj Dotazník komunikačného štýlu – asertivity, ktorý sme tohto roku transformovali aj do novej verzie pre pracovné prostredie.

Na čo konkrétne sa táto novinka zameriava?

Na asertivitu v pracovnom prostredí, a to nielen vo vzťahu k blízkym (kolegom), ale aj vzdialenejším ľuďom (dodávateľom, kolegom z iných tímov a pod.). Asertívny človek sa dokáže primerane presadiť, stojí si za svojím rozhodnutím či názorom, vie pracovať so spätnou väzbou aj rozvíjať vzťahy. Prakticky to napr. znamená nielenže vie povedať „nie“, ale že sa tiež nenechá ovplyvniť prípadnou manipuláciou, poradí si s verbálnou agresiou, vie pochváliť aj poskytnúť negatívnu spätnú väzbu, alebo chválu prijať. Asertivita nie je iba o hlasitom presadzovaní názorov, je základnou komunikačnou zručnosťou, z ktorej môžeme ťažiť nielen v pracovnom prostredí.

Potrebujete poradiť?

Adriena Turková

+420 778 758 778

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.