Dotazník spokojnosti, angažovanosti a lojality zamestnancov a jeho prínosy

Potrebujete zistiť, čo Vašich zamestnancov skutočne trápi? Odpovede prinesie Dotazník spokojnosti zamestnancov vo firme, alebo Prieskum spokojnosti, angažovanosti a lojality zamestnancov.

Prieskum spokojnosti zamestnancov – hlavné výhody

Vo firemnom prostredí sú prieskumy spokojnosti zamestnancov dlhodobo uznávané ako cenné nástroje na zmapovanie názorov a postojov zamestnancov. Najnovšie metódy potom zisťujú navyše aj angažovanosť, mieru identifikácie zamestnanca s firmou a dôležitosť jednotlivých kritérií pre účastníkov.

Hlavným benefitom Prieskumu spokojnosti pre firmu je anonymita. Pri zisťovaní názorov zamestnancov formou face-to-face rozhovorov, môžu mať zamestnanci obavy a Vy tak získate skreslené informácie. Anonymita však zaisťuje ľuďom možnosť slobodne a bez obáv vyjadriť svoj názor.

Čo zistíte s naším inovatívnym dotazníkom na prieskum spokojnost

Novšie a modernejšie prieskumy spokojnosti pracujú už úplne na online platformách. To umožňuje nielen vyplnenie dotazníkov online, ale aj okamžité generovanie výstupných správ. Naše inovatívne riešenie umožňuje nastavovať rôzne parametre, ktoré menia obsah výstupnej správy. Vďaka tomu je možné napríklad získať prehľad rizikových skupín zamestnancov. Môžete sa tiež zamerať iba na otázky, ktoré zamestnanci hodnotia ako kľúčové. Podľa rôznych kritérií môžete hodnotiť aj návratnosť. Online spracovanie umožňuje rovnako historické porovnania napríklad viaceré prieskumy, čo dodáva výsledkom časovú perspektívu, vďaka ktorej je možné sledovať zmenu v angažovanosti a/alebo identifikácii v čase.

Modernými online prieskumami spokojnosti tak možno získať veľmi relevantné informácie o názoroch zamestnancov, ktoré môžu tvoriť podklad pre cielené intervencie tam, kde firmu „tlačí topánka“. Vďaka možnosti nastavenia rôznych triediacich kritérií môžete ľahko zistiť, že zamestnanci z určitej pobočky či oddelenia sú výrazne menej spokojní, angažovaní a identifikovaní ako priemerná vzorka. To otvára cestu k tomu, aby ste situáciu začali riešiť. Vďaka dátam z prieskumov spokojnosti môžete urobiť potrebné opatrenia včas a predísť tak napr. nežiaducej fluktuácii.

Prieskum spokojnosti prebehol, čo konkrétne mám robiť s výsledkami?

Postoje zamestnancov sa menia ťažko, ale nie je to nemožné. Niekedy stačí výmena manažéra, inokedy je potrebné zvážiť iný motivačný systém a pod. Škála intervencií je široká a treba zvoliť ten správny krok, ktorý povedie k väčšej angažovanosti, spokojnosti a identifikácii zamestnancov s firmou. Pokiaľ máte potrebné nástroje, umožní Vám Prieskum spokojnosti zamestnancov ich presné zacielenie. Môžete tiež reagovať až na výsledky prieskumu podľa toho, čo Vaši kľúčoví ľudia najviac ocenia.

Ďalšou možnosťou je osloviť firmu, ktorá Zamestnanecký prieskum realizovala. Kvalitné prieskumy sú tvorené firmami s dlhoročnými konzultantskými skúsenosťami z tejto oblasti a možno teda predpokladať, že dodávateľ prieskumu bude schopný pomôcť aj s riešením problémov, ktoré prieskum odhalí.

Prieskum spokojnosti je jednou z mála metód, ktorá umožňuje získať neskreslené informácie o postojoch zamestnancov, ktoré sú základom pre ich angažovanosť, lojalitu a identifikáciu s firmou. Správnym využitím môžete ľahko zistiť rizikové oblasti a potenciálne problémy riešiť, kým sú v zárodku. Vyhnete sa tak vysokej fluktuácii a zníženej efektivite a usporíte náklady.

Pozrite sa, čo všetko umožňuje náš Prieskum spokojnosti zamestnancov a ozvite sa nám. Môžete využiť naše prednastavené riešenia alebo si vytvoriť prieskum presne podľa potrieb Vašej spoločnosti. Radi vám všetko podrobne predstavíme.

Táto stránka bola preložená automatickým prekladačom.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pre HR news: Ako vyťažiť z osobnostných testov pri pohovore maximum?

13. 02. 2024

Psychodiagnostika ponúka dôležitý zdroj informácií o kandidátovi. V praxi dostávame od klientov množstvo otázok,...

10 tipov, ako na spätnú väzbu, aby vo firme fungovala

03. 01. 2024

Spätná väzba je náročná disciplína. V ostatnom čase v súvislosti s ňou rezonuje najmä prístup tzv. radikálnej...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.