Prieskum spokojnosti, angažovanosti a identifikácie (lojality) zamestnancov

Je zamestnanec spokojný, angažovaný a identifikovaný (lojálny) so spoločnosťou? Prečo je dobré poznať odpovede na tieto otázky, a ako na ne odpovedať pomocou Prieskumu spokojnosti zamestnancov?

Angažovanosť, identifikácia a spokojnosť zamestnancov

Občas sa v personalistickej praxi zabúda, že angažovanosť, identifikácia a spokojnosť zamestnancov sú pojmy, ktoré idú ruka v ruke. Jedno bez druhého nemôže fungovať tak, ako by si firmy priali. Vysoká angažovanosť znamená, že zamestnanec má aktívny záujem na tom, čo robí, a prácu vníma ako sebarealizáciu. Identifikácia s firmou potom označuje mieru toho, nakoľko je jedinec stotožnený s firemnou kultúrou a cieľmi.

Jedinec, ktorý je veľmi angažovaný vo svojej práci, ale svoju pozíciu vo firme vníma ako prechodnú, ako jeden krok vo svojej kariére, za ktorým budú nasledovať ďalšie kroky v iných firmách, nie je tak motivovaný podávať pre svoju súčasnú firmu kvalitný výkon, pretože mu na nej v podstate príliš nezáleží. Jeho zaujíma len práca ako taká. Pre koho ju robí, to je vedľajšie. A to môže byť problém. Zvlášť, pokiaľ sa firemné ciele nezhodujú s jeho predstavami, môže byť frustrovaný a z organizácie odísť.

Oproti tomu ľudia, ktorí sú veľmi identifikovaní, vnímajú firmu ako svoj druhý domov. Takí ľudia sú radi za to, kde sú. Keď hovorí o svojej práci, vždy používajú výrazy ako „my“, „u nás“, „chceli by sme“, „pracujeme“ a pod. Vnímajú sami seba ako súčasť väčšieho celku a súhlasia s tým, kam firma smeruje.

Pokiaľ ale nie sú angažovaní, môžu spohodlnieť. Neodídu, ale nebudú podávať maximálny výkon. Ako z textu vyplýva, ideálnou kombináciou je zamestnanec s vysokou angažovanosťou aj identifikáciou. Takýto človek sa stotožňuje s firemnými cieľmi, vyhovuje mu firemná kultúra a zároveň podáva maximálny výkon a dosahuje výsledky.

Prečo realizovať Prieskum spokojnosti zamestnancov?

Logicky teraz nasleduje otázka, ako teda zistiť, že sú zamestnanci angažovaní a identifikovaní? Môžete sa každého z nich opýtať. Ale to nie je také jednoduché. Okrem toho, že by ste strávili neuveriteľné množstvo času vypytovaním sa zamestnancov na to, ako sa im vo firme páči a ako im vyhovuje práca, tak by ste asi ani nedostali úprimnú odpoveď. Kto vám do očí povie, že ho práca nebaví a je mu jedno, kam firma smeruje?

Preto je lepšou alternatívou Prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorý pri správnom prevedení na dostatočnom počte respondentov zaisťuje maximálnu časovú efektivitu pre manažment aj zamestnancov. A hlavne je anonymný, takže sa ľudia neboja vyjadriť svoj skutočný názor. Kvalitné prieskumy spokojnosti umožňujú online vypĺňanie aj vyplnenie v papierovej forme, majú dobre zacielené otázky, ktoré mapujú viac aspektov angažovanosti i identifikácie a umožňujú komplexné výstupné správy. Najmodernejšie prieskumy umožňujú aj priamu identifikáciu rizikových skupín tých zamestnancov, ktorí sú najviac nespokojní, majú nízku angažovanosť alebo identifikáciu s firmou. Dokážu dokonca aj na základe analýzy pozbieraných dát zistiť, ktoré konkrétne problémy majú najväčší vplyv na angažovanosť a identifikáciu zamestnancov. Môžete potom prijať presne cielené opatrenia na zvýšenie spokojnosti zamestnancov a hlavne ich identifikácie a angažovanosti.

Prieskum spokojnosti je cenným nástrojom na spoznanie postojov a názorov zamestnancov. Ak chcete zistiť, kde vašu spoločnosť „tlačí topánka“, je prieskum spokojnosti zamestnancov tým pravým nástrojom.

Pozrite sa, čo všetko umožňuje náš Prieskum spokojnosti a ozvite sa nám, radi vám všetko predstavíme na osobnej či online schôdzke.

Tento text bol preložený automatickým prekladačom.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pre HR news: Ako vyťažiť z osobnostných testov pri pohovore maximum?

13. 02. 2024

Psychodiagnostika ponúka dôležitý zdroj informácií o kandidátovi. V praxi dostávame od klientov množstvo otázok,...

10 tipov, ako na spätnú väzbu, aby vo firme fungovala

03. 01. 2024

Spätná väzba je náročná disciplína. V ostatnom čase v súvislosti s ňou rezonuje najmä prístup tzv. radikálnej...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.