PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Psychologické testovanie zamestnancov

Psychologické testy pre zamestnancov

Online psychologické testy na testovanie zamestnancov sa čoraz častejšie uplatňujú v každodennej praxi personalistov. Personalisti tak s veľmi nízkymi časovými i finančnými nákladmi dokážu odhaliť, ktorým zamestnancom a v akých oblastiach by sa mali prioritne venovať. Personalista tak vyťažením dát z psychologických testov po otestovaní zamestnanca dokáže znížiť fluktuáciu zamestnancov alebo vytipovať talenty na novú pozíciu vo vlastných radoch.

V dnešnej dobe sa objavujú stále nové aplikácie psychologického testovania zamestnancov. Jednou z nich je aj využitie funkcie nazývanej Job Matching.

Job Matching a psychologické testy zamestnancov

Pomocou psychologického testovania zamestnancov dokážete s vysokou mierou pravdepodobnosti predpovedať, ako sa zamestnancovi bude dariť na nejakej pozícii.

Ako to môže personalista využiť? Predstavme si napríklad personalistu, ktorý márne hľadá kandidáta na nejakú vyššiu pozíciu. Manažér na personalistu tlačí, ten ale v dnešnej dobe len veľmi ťažko zháňa kandidátov. Firma má pritom veľké množstvo radových zamestnancov (pracovníci call centra, pracovníci na prepážke, apod.). Je možné, že medzi nimi je niekto, kto by danú pozíciu zastával veľmi dobre a na ktorého pozíciu by sa ľahšie hľadala náhrada. Ako ale takého zamestnanca ľahko rozpoznať? Prichádza na rad spomínané psychologické testovanie.

Personalista požiada o vyplnenie vybraných psychologických dotazníkov a testov súčasných zamestnancov, ktorí pracujú na obdobnej pozícii, ktorú teraz potrebuje obsadiť. Zároveň personalista zistí, ktorí z týchto zamestnancov sú najviac úspešní a ktorí najmenej. Personalista následne vytvorí profil ideálneho kandidáta – na základe toho, aké osobnostné charakteristiky majú najúspešnejší zamestnanci, si takého ideálneho zamestnanca definuje – má byť skôr introventný alebo extroventný, ako má zvládať záťaž, aká má byť jeho motivácia k práci atď. Je možné takto nadefinovať cez 100 rôznych osobnostných a povahových rysov.

Následne zašle príslušné psychologické testy radovým zamestnancom. Tí ich postupne vypĺňajú a personalista veľmi prehľadne vidí, ako sa ktorý radový zamestnanec osobnostne podobá zvolenému ideálnemu zamestnancovi.

Následne personalista môže tieto psychologické výstupy využiť a ďalej sa primárne venovať zamestnancom, ktorí sa z osobnostného pohľadu javia ako najväčší talenti na danú pozíciu.

Pozrite sa na ponuku psychologických testov pre zamestnancov od TCC online a na ďalšie info o produkte Job Matching.

Táto stránka bola preložená automatickým prekladačom.

Potrebujete poradiť?

Adriena Turková

+420 778 758 778

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.