Hodnotenie nadriadeného, ​​spätná väzba nadriadenému

Hodnotenie zamestnancov je komplexný proces, ktorému je potrebné venovať náležitú pozornosť. Nie je to iba zhodnotenie zamestnanca „zhora nadol“, ale ide o príležitosť pre spätnú väzbu a nastavenie rozvojového plánu.

360° spätná väzba – nástroj pre komplexnú a objektivizovanú spätnú väzbu pre nadriadeného

Jedným z najpoužívanejších nástrojov súčasnosti nielen pre hodnotenie nadriadeného ale aj ostatných pozícií je tzv. 360° spätná väzba, ktorá kombinuje hodnotenie zo všetkých strán. Spätnú väzbu poskytujú hodnotenému typicky podriadení, kolegovia aj nadriadení na škálach zvolených kompetencií. 360° spätná väzba tak umožňuje rýchlo zistiť, ako na tom daný človek je z pohľadu jeho spolupracovníkov.

Získajte demo zadarmo

Spätná väzba nadriadenému – online, so zaistenou anonymitou

Moderné nástroje pre administráciu 360° spätnej väzby sú už dostupné úplne online, čo celý proces urýchľuje a zjednodušuje. Odpadajú tým aj náklady na prípravu zo strany dodávateľa – pre krátkom preškolení si firmy môžu určovať hodnotené kompetencie samy.

Samotné vyplňovanie zo strany hodnotiteľov je online administráciou 360° spätnej väzby tiež výrazne zjednodušené a urýchlené. Hodnotitelia môžu dotazník ľahko vyplniť kdekoľvek, kde majú prístup k internetu.

Ďalšou výhodou online nástrojov pre 360° spätnú väzbu je okamžité počítačové vyhodnotenie, kde odpadá faktor ľudskej chyby. Aj cena 360° spätnej väzby tým podstatne klesá, pretože dodávateľ prináša iba technické riešenie a nie je nutná prítomnosť konzultanta pri celom procese. Je pochopiteľne možné konzulatantské služby využiť na interpretácie výstupov „šesťdesiattri“.

360° spätná väzba je nástroj, ktorý prináša komplexnú a objektivizovanú spätnú väzbu od nadriadených, ale aj kolegov a podriadených. V online podobe sa potom jedná o vynikajúcu časovo a finančne nenáročnú metódu, ktorú môže využiť prakticky ktokoľvek, kto sa zaujíma o vlastný rozvoj alebo spätnú väzbu od svojich spolupracovníkov. Hodnotenie je k dispozícii bezprostredne po vyhodnotení. Počas procesu je zaistená anonymita hodnotiacich zamestnancov, čo je obzvlášť pri spätnej väzbe nadriadenému dôležitá téma.

Táto stránka bola preložená automatickým prekladačom.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pre HR news: Ako vyťažiť z osobnostných testov pri pohovore maximum?

13. 02. 2024

Psychodiagnostika ponúka dôležitý zdroj informácií o kandidátovi. V praxi dostávame od klientov množstvo otázok,...

10 tipov, ako na spätnú väzbu, aby vo firme fungovala

03. 01. 2024

Spätná väzba je náročná disciplína. V ostatnom čase v súvislosti s ňou rezonuje najmä prístup tzv. radikálnej...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.