PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Hodnotenie nadriadeného, ​​spätná väzba nadriadenému

Hodnotenie zamestnancov je komplexný proces, ktorému je potrebné venovať náležitú pozornosť. Nie je to iba zhodnotenie zamestnanca „zhora nadol“, ale ide o príležitosť pre spätnú väzbu a nastavenie rozvojového plánu.

360° spätná väzba – nástroj pre komplexnú a objektivizovanú spätnú väzbu pre nadriadeného

Jedným z najpoužívanejších nástrojov súčasnosti nielen pre hodnotenie nadriadeného ale aj ostatných pozícií je tzv. 360° spätná väzba, ktorá kombinuje hodnotenie zo všetkých strán. Spätnú väzbu poskytujú hodnotenému typicky podriadení, kolegovia aj nadriadení na škálach zvolených kompetencií. 360° spätná väzba tak umožňuje rýchlo zistiť, ako na tom daný človek je z pohľadu jeho spolupracovníkov.

Získajte demo zadarmo

Spätná väzba nadriadenému – online, so zaistenou anonymitou

Moderné nástroje pre administráciu 360° spätnej väzby sú už dostupné úplne online, čo celý proces urýchľuje a zjednodušuje. Odpadajú tým aj náklady na prípravu zo strany dodávateľa – pre krátkom preškolení si firmy môžu určovať hodnotené kompetencie samy.

Samotné vyplňovanie zo strany hodnotiteľov je online administráciou 360° spätnej väzby tiež výrazne zjednodušené a urýchlené. Hodnotitelia môžu dotazník ľahko vyplniť kdekoľvek, kde majú prístup k internetu.

Ďalšou výhodou online nástrojov pre 360° spätnú väzbu je okamžité počítačové vyhodnotenie, kde odpadá faktor ľudskej chyby. Aj cena 360° spätnej väzby tým podstatne klesá, pretože dodávateľ prináša iba technické riešenie a nie je nutná prítomnosť konzultanta pri celom procese. Je pochopiteľne možné konzulatantské služby využiť na interpretácie výstupov „šesťdesiattri“.

360° spätná väzba je nástroj, ktorý prináša komplexnú a objektivizovanú spätnú väzbu od nadriadených, ale aj kolegov a podriadených. V online podobe sa potom jedná o vynikajúcu časovo a finančne nenáročnú metódu, ktorú môže využiť prakticky ktokoľvek, kto sa zaujíma o vlastný rozvoj alebo spätnú väzbu od svojich spolupracovníkov. Hodnotenie je k dispozícii bezprostredne po vyhodnotení. Počas procesu je zaistená anonymita hodnotiacich zamestnancov, čo je obzvlášť pri spätnej väzbe nadriadenému dôležitá téma.

Táto stránka bola preložená automatickým prekladačom.

Potrebujete poradiť?

Adriena Turková

+420 778 758 778

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.