PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Kde je hranica medzi asertívnym a agresívnym správaním a dokážeme asertivitu merať?

15. 02. 2023

Čo všetko je ešte zdravá asertivita a ako je možné, že sa v súkromnom prostredí človek dokáže ozvať, ale v pracovnom prostredí sklopí uši alebo naopak? Nielen o tom, ale aj o novinkách v oblasti mapovania asertivity, je článok Moniky Novákovej a Marty Fabiánovej, ktorý nedávno vyšiel na HR news. Teraz si ho môžete prečítať aj na našom blogu.

Asertivita nie je iba o hlasnom presadzovaní názorov

Asertivita je základná komunikačná zručnosť. V našom poňatí mapuje základné oblasti ľudskej komunikácie a správania. Mnohí ľudia si pod asertivitou predstavia dravého človeka, ktorý si ide za svojím, presadzuje svoje názory za každú cenu a hlavne hlasno. Asertivita však zahŕňa celé spektrum čiastkových zručností. A je nutné dodať, že pri mnohých z nich je hlavným prejavom dokonca ticho a mlčanie.

Na čo je asertivita dobrá v pracovnom prostredí?

Asertívny človek sa dokáže primerane presadiť, stojí si za svojím rozhodnutím či názorom a nenechá sa ovplyvniť prípadnou manipuláciou. To všetko sú zručnosti, z ktorých môžeme ťažiť tak v osobnom, ako aj v pracovnom prostredí. V situáciách, keď bude nadriadený od svojho podriadeného vyžadovať až priveľa vecí naraz (a to hoci aj nevedomky), môžu uvádzané zručnosti zamestnancovi pomôcť sa ozvať a „uchrániť“ pred preťažením. V komunikácii s klientom či partnerom zase asertivita vedie k schopnosti obhájiť svoje stanoviská a pomáha človeku, aby napríklad nepristúpil na veľmi nevýhodné podmienky.

Rozvinutá asertivita sa prejavuje aj zručnosťami, ako napr. poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, budovanie a rozvíjanie spoločenských vzťahov. To je užitočné jednak v rámci tímu, keď asertivita podnecuje efektívnu spoluprácu, jednak pri networkingu či nadväzovaní nových pracovných kontaktov. V prípade konfliktu zas asertívna komunikácia jedincom uľahčuje porozumieť obom uhlom pohľadu a v ideálnom prípade vyriešiť konflikt nájdením výsledku vyhovujúceho obom stranám. Vo výsledku tu teda nejde o súboj mocností, ale o snahu zaistiť rešpektujúcim prístupom čo najlepšie riešenie pre všetkých.

Medzi priateľmi sa pokojne ozvete, ale v práci sklopíte uši?

Možno to na sebe z času na čas každý pociťujeme, že v práci niekedy nasadíme trochu inú „masku“, ktorú potom zas doma či medzi priateľmi odložíme. To nemusí nutne znamenať pretvárku či pokrytectvo. Pre niekoho skrátka môže byť náročnejšie sa v jeho pracovnom okolí vymedziť, vyjadriť svoje pocity či niečo slušne odmietnuť, zatiaľ čo doma a medzi priateľmi je to v podstate bežnou záležitosťou (či naopak). Podstatným faktorom tu môže byť osobnosť, zručnosti, nadobudnuté skúsenosti, ale aj tzv. sociálne roly nenápadne „našeptávajúce“, ako by sme sa asi tak podľa očakávania spoločnosti mali v danej pozícii správať.

Zmapujte asertivitu s pomocou Dotazníka komunikačného štýlu – asertivity

Informácie o tom, aký je ten-ktorý človek asertívny a ako komunikuje, dokážeme zistiť s pomocou psychodiagnostických dotazníkov, ktoré sme vyvinuli v dielni TCC online. Vďaka rozdielom, ktoré sa u ľudí môžu prejavovať v pracovnom prostredí a vo všeobecných situáciách, sme vyvinuli dva špecifické dotazníky. Tie merajú asertivitu práve s ohľadom na prostredie, v ktorom sa človek pohybuje.

Ak vás zaujíma, aká je vaša miera asertivity v rôznych životných situáciách, odporúčame zvoliť verziu LIFE, ktorá je vhodná najmä pre osobný rozvoj alebo pri koučovaní. Ak však cielite rýdzo na pracovné prostredie, väčší benefit vám prinesie naša novinka – verzia WORK.

V oboch dotazníkoch navyše zistíte, či sa vaša asertivita premieňa vo vzťahu k blízkym a vzdialenejším ľuďom. V LIFE verzii blízki ľudia predstavujú rodinu a najbližších priateľov, vo WORK verzii ide o najbližších kolegov z tímu.

Kde je hranica medzi asertívnym a agresívnym správaním?

Asertivita môže byť niekedy mylne zamieňaná s agresiou. Tu však treba upozorniť na to, že ide o celkom odlišné veci. Asertívny jedinec dokáže jasne a zrozumiteľne definovať svoje požiadavky bez toho, aby pri tom prekračoval práva druhých. Dokáže načúvať, je rešpektujúci a súčasne zvažuje emócie ostatných.

Naproti tomu typickým prejavom agresie je sebecké presadzovanie sa na úkor druhých. Agresia v komunikácii sa prejavuje disrešpektom iných názorov, ponižovaním či napríklad prehnaným sarkazmom a iróniou. Dotazník komunikačného štýlu – asertivity dokáže tieto tendencie odhaliť a upozorniť na ich možné prejavy, čím vo firme môžete ľahšie predchádzať negatívnej atmosfére, či dokonca pracovnej šikane.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.