Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (WORK)

15 – 20 minút | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina
Dotazník komunikačního stylu – asertivity (WORK) – ikona

Dotazník komunikačného štýlu – asertivity (WORK) mapuje spôsob komunikácie a správania jedinca pri riešení štandardných aj náročných komunikačných situácií v pracovnom prostredí, a to tak v užšom tíme medzi známymi kolegami, ako aj medzi novými či menej známymi ľuďmi. Je tak vhodným nástrojom na diagnostiku a rozvoj interpersonálnych zručností všetkých zamestnancov.

Dotazník obsahuje 12 základných škál rozdelených do 4 oblastí zodpovedajúcich hlavným kritériám asertívnej komunikácie: primerané sebapresadzovanie, schopnosť stáť si za svojím rozhodnutím či názorom a nenechať sa manipulovať, zručnosť poskytovať a prijímať spätnú väzbu a schopnosť budovať a rozvíjať spoločenské vzťahy.

Dotazník poskytuje prehľadný výstup v podobe grafu celkovej miery asertivity, súčasne ponúka detailnejší pohľad na jednotlivé oblasti s rozlíšením miery asertivity vo vzťahu k blízkym a cudzím ľuďom. Súčasťou výstupu je aj interpretácia celkového profilu vrátane identifikácie výhod a odporúčaní. Dotazník ďalej pracuje s dvoma kontrolnými škálami, ktoré umožňujú odhaliť jednak tendenciu k agresívnym prejavom v komunikácii, jednak potrebu vypovedať o sebe pozitívne a voliť sociálne žiaduce odpovede.

K tomuto dotazníku môžete zadarmo využívať aj tímové výstupy.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.