PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.
Marta Fabiánová, Managing Director TCC online

Marta Fabiánová

Managing Director

LinkedIn

Marta je absolventkou katedry sociológie na FSS MU v Brne. 15 rokov pôsobila v TCC ako odborný konzultant a následne manažér tímu konzultantov. Zastrešila a realizovala projekty v oblasti náboru a rozvoja zamestnancov v rôznych pozíciách. Dlhodobo spolupracuje na vývoji a update produktov, ako sú assessment a development centrá, individuálne rozvojové spätné väzby, koučovanie, tieňovanie, 360° spätná väzba, prieskumy spokojnosti či kariérové poradenstvo. Je absolventkou vzdelávacieho programu „Personalista – manažér ľudských zdrojov“, akreditovaného MŠMT a koučovacieho výcviku akreditovaného ICF. V TCC online pôsobí od roku 2019 ako Managing Director.

„Pre nájdenie súladu, rozvoj človeka, tímu alebo celej firmy je kľúčová možnosť pozrieť sa sama na seba inou perspektívou, priestor na sebareflexiu. To dnes nie je ,nice to have‘, ale ,must have‘ a technológie sú pri tom ľuďom užitočným pomocníkom.“ 

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Vylepšený Multifaktorový osobnostný profil – Aké sú najväčšie zmeny a čo prináša nová verzia PREMIUM?

12. 04. 2023

V tomto roku sme pripravili veľký upgrade nášho najvyužívanejšieho dotazníka, ktorým je Multifaktorový osobnostný profil. Okrem...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.