PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Petr Šik

Technical Product Manager

LinkedIn

Petr je absolventom Elektrotechnickej fakulty ČVUT, odbor softvérové inžinierstvo. Dlhodobo sa venuje oblasti IT riešení, najmä prispôsobovaniu prostredí aj obsahov na mieru podľa požiadaviek klientov, vývoju nových funkčností aj kastomizácii súčasných, automatizácii a big data analýzam. Má dlhoročné skúsenosti s technickou prípravou a podporou projektov psychodiagnostiky, 360° spätnej väzby a prieskumov spokojnosti pre popredné české aj zahraničné firmy.  

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Vylepšený Multifaktorový osobnostný profil – Aké sú najväčšie zmeny a čo prináša nová verzia PREMIUM?

12. 04. 2023

V tomto roku sme pripravili veľký upgrade nášho najvyužívanejšieho dotazníka, ktorým je Multifaktorový osobnostný profil. Okrem...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.