PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme sa preto z nášho najnovšieho prírastku medzi už stabilné psychodiagnostické metódy – z dotazníka Pracovný cyklus.

Na pojem „pracovný cyklus“ ste už možno narazili pri metóde Multifaktorový pracovný profil. Súčasťou tohto dotazníka boli dve časti – pracovný štýl a práve pracovný cyklus. Ten tu mal však inú, stručnejšiu podobu a kvôli prvej, výrazne dlhšej časti pracovný štýl naňho spravidla zostávalo aj menej pozornosti, a mnohokrát bol pracovný cyklus prehliadaný úplne.

Nové ponúkame dotazníky Pracovný štýl a Pracovný cyklus

Keďže si v TCC online zakladáme na tom, že naše metódy sú stručné, výstižné a úderné, rozhodli sme pôvodný Multifaktorový pracovný profil rozdeliť na dve úplne samostatné metódy. Novo teda ponúkame dotazník Pracovný štýl, ktorý má totožnú podobu s pôvodným pracovným štýlom, a dotazník Pracovný cyklus, ktorý sme vytvorili úplne novo, vrátane položiek, výslednej interpretácie aj konkrétnych odporúčaní.

Pracovný cyklus

Pracovný cyklus detailne mapuje, čo je pre človeka typické pri riešení väčšiny pracovných problémov či úloh. Spravidla totiž v optimálnom prípade prechádzame niekoľkými fázami riešenia. V praxi však každý z nás môže akcentovať alebo naopak podceňovať až preskakovať niektoré z nižšie uvedených fáz, a v dôsledku tak postupovať menej efektívne. Dotazník Pracovný cyklus prináša informácie o tom, čo je pre nás z hľadiska pracovného cyklu typické, a môže inšpirovať, ako náš profil efektívnejšie využiť alebo na ktoré fázy sa viac zamerať a zvýšiť tak pracovnú efektivitu.

Konkrétna fáza pracovného cyklu

1. PRÁCA SO ZADANÍM

Práca so zadaním sa vyznačuje potrebou mať jasno v zadaní, aktívnym dopytovaním sa, snahou porozumieť očakávaniam i téme samotnej.

2. PLÁNOVANIE A PRÍPRAVA

Plánovanie a príprava sa vyznačuje potrebou dôkladného zmapovania zdrojov, rizík a možností a tendencií rozvrhnúť si riešenia a čiastkové kroky.

3. REALIZÁCIA

Realizácia sa vyznačuje akčnosťou, potrebou rýchlo vidieť jasné výsledky a mať riešenie a rýchlosťou v jednaní i rozhodovaní.

4. KONTROLA A VYHODNOTENIE

Kontrola a vyhodnotenie sa vyznačuje potrebou výsledky a postup vyhodnotiť, skontrolovať a zvážiť ich využiteľnosť a užitočnosť aj v iných oblastiach.

Ukážka z výstupnej správy dotazníka Pracovný cyklus
Ukážka z výstupnej správy dotazníka Pracovný cyklus

Jaká je „ideální“ míra zastoupení těchto fází?

V ideálnom prípade by človek mal mať každú zo štyroch uvádzaných fáz zastúpenú aspoň do určitej miery, tzn. minimálne od 15. percentilu smerom vyššie. Zároveň je ale dobré mať na pamäti fakt, že ani druhý extrém nemusí byť v tomto prípade taký užitočný. Ak totiž budeme v niektorej fáze príliš vysoko a „zaseknutie“, môže to z hľadiska efektivity projektu mnohokrát aj ublížiť.

Ak si napríklad predstavíme situáciu, kedy bude mať človek zastúpenú veľmi nízko fázu plánovania a prípravy a súčasne extrémne vysoko zastúpenú fázu realizácie, môže mať tento človek v praxi tendenciu ísť rýchlo do akcie bez toho, aby si zmapoval, čo a koho na realizáciu projektu potrebuje, čo si možno mal dopredu naplánovať a premyslieť. V dôsledku sa potom realizácia projektu môže dokonca pretiahnuť len kvôli zlému odhadu kapacít kolegov alebo napríklad už obsadenej zasadacej miestnosti.

Ako prípadné riziká teda uvádzame nielen nízko, ale práve aj nadmerne zastúpené fázy.

Sme tiež hrdí na to, že dotazník Pracovný cyklus bol zostavený na základe faktorovej analýzy a spĺňa všetky kritériá a požiadavky kladené na kvalitné psychodiagnostické metódy. K dispozícii je v češtine, angličtine a slovenčine a zadarmo môžete využívať aj tímové výstupy.

Táto stránka bola preložená automatickým prekladačom.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Vylepšený Multifaktorový osobnostný profil – Aké sú najväčšie zmeny a čo prináša nová verzia PREMIUM?

12. 04. 2023

V tomto roku sme pripravili veľký upgrade nášho najvyužívanejšieho dotazníka, ktorým je Multifaktorový osobnostný profil. Okrem...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.