Pracovný cyklus_ikona

Pracovný cyklus

10 minut | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina
Pracovný cyklus_ikona

Pracovný cyklus mapuje, aký veľký dôraz kladie daný človek na jednotlivé fázy činnosti. Pri riešení väčšiny pracovných problémov či úloh totiž prechádzame v optimálnom prípade niekoľkými fázami riešení – od identifikácie problému po zhodnotenie výsledku. 

Dotazník prináša informácie o tom, čo je pre človeka z hľadiska pracovného cyklu typické, ktoré fázy akcentuje nadmerne či ktoré môže, naopak, podceňovať. 

Dotazník je určený pre široké spektrum pracovných pozícií a môže inšpirovať, ako náš profil efektívnejšie využiť či ako zvýšiť pracovnú efektivitu.

Dotazník Pracovný cyklus odporúčame administrovať spolu s Pracovným štýlom

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.