Pracovný štýl_ikona

Pracovný štýl 

10 – 15 minut | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina poľština nemčina bulharčina chorvátčina maďarčina rumunčina
Pracovný štýl_ikona

Pracovný štýl odpovedá na otázky, aký prístup k práci a plneniu úloh môžeme od daného človeka očakávať. Mapuje, akým spôsobom pracuje, kde sú jeho hlavné prednosti a výhody, kde sa ukrývajú možné nevýhody a riziká, čo pre optimálny výkon potrebuje a akým spôsobom pristupuje k riešeniu úloh. Patrí sem osem bipolárnych škál, ako napr. dôkladnosť vs. rýchlosť alebo disciplinovanosť vs. improvizácia.

Dotazník je určený pre široké spektrum pracovných pozícií.

Dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe grafov a obrázkov takisto obsiahlu textovú časť týkajúcu sa výhod, rizík aj rozvojových odporúčaní. Takisto obsahuje dve kontrolné škály.

Dotazník Pracovný štýl odporúčame administrovať spolu s Multifaktorovým osobnostným profilom a Kariérovým kompasom.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.