PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Vylepšený Multifaktorový osobnostný profil – Aké sú najväčšie zmeny a čo prináša nová verzia PREMIUM?

12. 04. 2023

V tomto roku sme pripravili veľký upgrade nášho najvyužívanejšieho dotazníka, ktorým je Multifaktorový osobnostný profil. Okrem vylepšenia základnej verzie sme vyvinuli aj verziu PREMIUM. Pozrite sa, v čom spočíva upgrade a čo prináša rozšírená verzia.

Zmeny v grafike výstupnej správy

Obe verzie Mutifaktorového osobnostného profilu majú nový, vzdušnejší grafický dizajn, ktorý prispeje k ešte jednoduchšej a intuitívnejšej interpretácii výstupnej správy.

Multifactor Personality Profile – TCC online – Osobnostný profile

Zobrazenie rozptylu odpovedí na všetkých škálach

Pri jednotlivých škálach teraz zobrazujeme aj rozptyl odpovedí. Rozptyl pomáha dokresliť predstavu, či na bipolárnej škále respondent volil medzi položkami odpovede rovnako vyhranene a konzistentne, alebo či volil odpovede „z jednej aj druhej strany“ a jeho celkový výsledok je tak skôr „kompromisom“ medzi týmito dvoma pólmi. Rozptyl odpovedí je v grafoch znázornený svetlosivým pruhom.

Nové názvy škál, ktoré sa vzťahujú na Vnímanie okolitého sveta

Pre ešte intuitívnejšie porozumenie sme premenovali 4 škály v časti osobnostného dotazníka, ktorá sa vzťahuje na štýl Vnímania okolitého sveta.

Škála Zmysly sa po novom nazýva Detaily. Človek, ktorý na tejto škále skóruje vysoko, sa orientuje na detail, fakty a štruktúru. Býva praktický. Na druhom protipóle sa nachádzajú ľudia, ktorí sú skôr orientovaní na celok, majú nadhľad a zameriavajú sa na budúcnosť. Škála je po novom označená Celok namiesto pôvodného názvu Intuície.

Bipolárna škála Riziká – Príležitosti teraz nahradila pôvodné označenie Obozretnosť – Sebavedomie. Škála Riziká – Príležitosti potom postihuje na jednej strane mieru zohľadnenia rizík vo vzťahu k vonkajšiemu svetu či na strane druhej mieru optimistického ambiciózneho prístupu a orientácie na príležitosti.

Čo prináša verzia PREMIUM?

Každý človek je vo výstupoch charakterizovaný tzv. persónami

Prémiová verzia vďaka „persónam“ zjednodušuje prácu s výstupmi priamo účastníkmi a pomáha si zafixovať podstatné informácie. Snažíme sa tak na jednej strane vyhnúť hrubým zjednodušeniam typu „červení, žltí, modrí a zelení ľudia“ a na druhej strane uľahčiť prácu s výstupmi laikom, ktorí nemajú čas ani dôvod hlbšie študovať teóriu stojacu za dotazníkom a potrebujú vedieť rýchlo a prakticky pochopiť svoje výstupy. A práve „persóny“ umožňujú hravé a pozitívne pomenovanie toho, čo je pre danú osobu najcharakteristickejšie.

Multifactor Personality Profile PREMIUM – TCC online – persóny

Ak sa v základnom výstupe človek dozvie, že je pre neho napríklad typická kombinácia priebojnosti a extraverzie, v PREMIUM verzii, v prostredí persón, sa navyše dozvie, že sa tým pádom profiluje ako „prirodzený vodca“ a pod. Persón je celkovo 36 a každý človek je charakterizovaný vždy štyrmi najvýznamnejšími persónami.

Výstupy zahŕňajú aj osobnostne dané predpoklady pre tímové roly a manažérsky štýl

Vo verzii PREMIUM sa teraz zobrazí aj predpokladaný manažérsky štýl vyplývajúci z osobnostného nastavenia a takisto aj tímové roly, ktoré nám pravdepodobne v tíme budú „sedieť“ najviac. Pokiaľ je napríklad niekto osobnostne „perfekcionista“, pravdepodobne bude jeho prirodzený (autentický) manažérsky štýl vo všeličom podobný. My už, samozrejme, vieme, že manažérsky štýl sa dá meniť a trénovať, ale osobnostné nastavenie sa už dramaticky nemení. Pokiaľ vás teda zaujíma, či sa manažérsky štýl či tímové roly človeka líšia od osobnostných preferencií, odporúčame využiť vzájomné prepojenie s ďalšími dotazníkmi Manažérsky štýl a Tímové roly.

Tipy na adaptáciu a na efektívne učenie

Ďalšou inováciou verzie PREMIUM sú tipy a odporúčania, ako efektívne podporiť svoj rozvoj pomocou adekvátnych rozvojových aktivít práve s ohľadom na osobnostné rysy. Ideme tak výrazne v ústrety trendu využívania Multifaktorového osobnostného profilu pre rozvoj, či už v rámci onboardingu, alebo ako nástroja pre skutočne personalizovaný a motivujúci rozvoj skúsených kľúčových ľudí.

Zmeny v tímových výstupoch

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu sa však netýka iba individuálnych výstupných správ, novinky nájdete aj v tímových výstupoch, ktoré sú k dotazníku zadarmo k dispozícii. O hlavných zmenách v tímových výstupoch si môžete prečítať v článku „Multifaktorový osobnostný profil – vylepšené tímové výstupy“.

Pozrite sa na ukážkovú výstupnú správu Multifaktorového osobnostného profilu – v základnej verzii, vo verzii PREMIUM.

Pre viac informácií o Multifaktorovom osobnostnom profile nás kontaktujte na info@tcconline.cz.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Pracovní cyklus – novinka medzi našimi psychodiagnostickými metodami 

07. 09. 2023

Ako už možno viete, vyvinutie novej psychodiagnostickej metódy nie je otázkou mesiaca, ale spravidla minimálne jedného roka. Tešíme...

Multifaktorový osobnostný profil – upgrade tímových výstupov

12. 04. 2023

Veľký upgrade Multifaktorového osobnostného profilu čakal nielen individuálne výstupné správy, ale aj výstupy tímové....

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.