Tímové roly

10 – 15 minút | viac než 10 000 používateľov | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina

Dotazník Tímové roly sleduje mieru preferencie rôznych tímových rolí a je určený najmä na diagnostiku pracovníkov pôsobiacich v rámci stabilných či projektových tímov. Využiť ho je možné nielen na individuálnu diagnostiku, ale aj na získanie celkového profilu za celý tím.

Dotazník vychádza z rovnakej koncepcie ako Multifaktorový osobnostný dotazník. Koncepcia dotazníka Tímových rolí predpokladá, že každý človek zaujíma súbežne rôzne roly a pracuje s ich kombináciami. Súčasne tieto roly nemusia nutne zodpovedať osobnostnému profilu. Zatiaľ čo osobnostné charakteristiky majú skôr trvalý charakter, menej závislý od vonkajších vplyvov, tímové roly zaujímame vždy v kontexte konkrétneho tímu, jeho potrieb a požiadaviek zvonku. Súlad alebo, naopak, nesúlad preferovaných tímových rolí a osobnostných charakteristík môže vypovedať o miere osobného komfortu, s ktorým sa v týchto rolách pohybujeme. Dotazník základných tímových rolí pre jednoduchšiu orientáciu využíva čiastočne rovnaké názvy tímových rolí ako všeobecne známy Belbinov dotazník tímových rolí.

Dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe grafu takisto textovú časť zahŕňajúcu zoradenie rolí podľa preferencie, opis troch najpreferovanejších rolí vrátane porovnania výhod a možných rizík a v prípade administrácie spolu s Multifaktorovým osobnostným dotazníkom takisto porovnanie tímového a osobnostného profilu a identifikáciu oblastí, v ktorých je možné očakávať rýchly rozvoj, a oblastí, v ktorých ďalší rozvoj bude pravdepodobne, naopak, menej efektívny.

Dotazník Tímové roly odporúčame administrovať spolu s Multifaktorovým osobnostným dotazníkom.

Pre tento dotazník môžete zadarmo využívať aj tímové výstupy.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.