Managerial style

Manažérsky štýl QUICK

10 – 15 minút | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina nemčina francúzština
Managerial style

Dotazník Manažérsky štýl sleduje mieru preferencie rôznych manažérskych štýlov a ich kombinácií a je určený najmä na diagnostiku pracovníkov pôsobiacich v role manažéra, vedúceho tímu alebo projektového manažéra. Využiť ho je možné aj na sledovanie preferencie manažérskych štýlov v celej firme. Zadarmo môžete využívať aj tímové výstupy.

Dotazník vychádza z rovnakej koncepcie ako Multifaktorový osobnostný dotazník. Ten pracuje so štyrmi oblasťami, pričom každá z oblastí je vymedzená dvoma bipolárnymi škálami. Zatiaľ čo Multifaktorový osobnostný dotazník sleduje základné prejavy charakteristické pre každú jednotlivú škálu vo forme jednoduchých adjektív, dotazník Manažérsky štýl pracuje s komplexnými prejavmi a správaním v rámci manažérskej roly, a to vždy vo vzťahu ku kombinácii dvoch bipolárnych škál. Zároveň v dotazníku Manažérsky štýl dochádza k posunutiu základných škál na vyššiu konkrétnejšiu úroveň s úzkym prepojením na činnosti typické pre manažéra. Dotazník súčasne prepája rôzne čiastkové teórie manažérskych štýlov, ktoré vzájomne kombinuje na pozadí originálnej metodiky.

Dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe grafu takisto obsiahlu textovú časť zahŕňajúcu zoradenie manažérskych štýlov podľa preferencie, interpretácie celkového štýlu, porovnania výhod a možných rizík a v prípade administrácie spolu s Multifaktorovým osobnostným dotazníkom takisto porovnanie manažérskeho a osobnostného profilu a identifikáciu oblastí, v ktorých je možné očakávať rýchly rozvoj, a oblastí, v ktorých ďalší rozvoj bude pravdepodobne, naopak, menej efektívny.

Dotazník Manažérsky štýl odporúčame administrovať spolu s Multifaktorovým osobnostným dotazníkom.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.