Osobnostné dotazníky v personálnej praxi

Osobnostné testy sú dnes bežnou súčasťou náborového procesu. Už od štyridsiatych rokov minulého storočia sú osobnostné testy a dotazníky využívané na nábor v armáde i manažmente. S rozvojom online psychodiagnostiky / psychometrie sa stali osobnostné testy pomerne lacnou záležitosťou, ktorú si môžu dovoliť nielen veľké korporácie v rámci ich štandardného náborového procesu, ale aj malé a stredné firmy.

Medzi obľúbené osobnostné testy využívané v personalistickej praxi popri dotazníkoch zameraných na osobnosť jedinca radíme aj testy zameriavajúce sa na pracovnú motiváciu, schopnosť zvládať stresové situácie, manažérsky štýl, apod.

Osobnostné testy – testy osobnosti ako súčasť Assessment a Development centra

Ak sa zameriame na assessment a development centra, možno povedať, že osobnostné testy sú dnes už ich neoddeliteľnou súčasťou. Osobnosť uchádzača je v rámci AC/DC skúmaná komplexne viacerými metódami, osobnostné testy tu však majú nezastupiteľnú úlohu, pretože dávajú o kandidátovi komplexný obrázok, ktorý následne býva korigovaný ostatnými metódami.

Iné formy náboru často zahŕňajú osobné pohovory, kde sú osobnostné dotazníky alebo testy veľmi platné. V rámci obmedzeného časového priestoru v rámci osobného pohovoru nie sú manažéri či HR špecialisti často schopní rýchlo rozoznať jednotlivé osobnostné nuansy, ktoré môžu byť pre úspech uchádzača či firmy dôležité. Osobnostná diagnostika tak môže ponúknuť základný rámec pre osobný pohovor, ktorý môže byť následne vedený efektívnejšie a cielenejšie.

Osobnostná diagnostika je mocný nástroj v rukách personalistu a dokáže výrazne zefektívniť a zlacniť nábor. Nedá sa ale v žiadnom prípade odporučiť, aby bola využívaná ako nástroj jediný. Osobnostné testy šetria čas na strane personalistov, môže pomerne rýchlo vyselektovať vhodných kandidátov na základe vopred jasných kritérií, zároveň umožňujú cielene viesť výberový rozhovor na základe výsledkov online diagnostických dotazníkov a testov.

Táto stránka bola preložená automatickým prekladačom.

Potrebujete poradiť?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Marta Fabiánová pre Profi HR: Ako nás (ne)motivujú lídri

15. 04. 2024

V aprílovom Profi HR vyšiel článok Marty Fabiánovej, výkonnej riaditeľky TCC online, o lídroch a motivácii. Článok...

Marta Fabiánová pre HR news: Ako vyťažiť z osobnostných testov pri pohovore maximum?

13. 02. 2024

Psychodiagnostika ponúka dôležitý zdroj informácií o kandidátovi. V praxi dostávame od klientov množstvo otázok,...

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.