Dotazník zvládania záťaže – stresu

10 – 15 minút | viac než 10 000 používateľov | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina nemčina francúzština

Dotazník zvládania záťaže – stresu je zameraný na schopnosti zvládať záťažové a stresujúce situácie a je určený najmä na diagnostiku pracovníkov na exponovaných pozíciách a pozíciách kladúcich vysoké nároky na stresovú odolnosť.

Dotazník zvládania záťaže – stresu sleduje dvanásť základných stratégií, ktorými ľudia reagujú na stres alebo záťaž. Jedinci tieto stratégie zaujímajú spravidla celkom automaticky a mimovoľne, t. j. nejde o vedomú voľbu na základe zváženia okolností a rozhodnutia. Osvojenie, resp. preferencie niektorých stratégií nad inými vzniká pôsobením celého radu vplyvov: predchádzajúce skúsenosti, osobnostné charakteristiky, výchova, vplyv vonkajšieho okolia, obranné mechanizmy atď. Cieľom dotazníka je pomôcť uvedomiť si preferované stratégie a v prípade potreby cielene viac využívať tie, ktoré majú celkovo pozitívny dopad na zvládanie záťaže.

V rámci skupinových výstupov je možné pomocou Dotazníka zvládania záťaže včas identifikovať skupiny ohrozené vyhorením alebo inými rizikami.

Dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe grafu tiež textovú časť zahŕňajúcu komentár k najpreferovanejším stratégiám, opis rizík vyplývajúcich z prípadného nadužívania ďalších stratégií a celkové zhodnotenie vplyvu použitých stratégií vrátane interpretácie.

Tento obľúbený dotazník prešiel v priebehu roku 2016 ďalším vývojom a v apríli 2017 sme vydali jeho vylepšenú verziu č. 2.

Podstatná je najmä zmena konceptu škál smerom k ich vyváženosti.
Pri každej stratégii (škále) je možné teraz nájsť jej pozitívne aj negatívne prejavy vo vzťahu k jej funkčnosti a využiteľnosti pri vyrovnávaní sa so stresom. Ruka v ruke s touto zmenou ide aj premenovanie škál a odstránenie ich prípadných negatívnych konotácií. V neposlednom rade v rámci tejto revízie došlo k rozšíreniu výstupných správ o odporúčania a možnosti ďalšieho rozvoja. Vďaka týmto zmenám nadobudla táto metóda na svojej komplexnosti, vyváženosti a tiež na rozvojovej a motivačnej stránke.

Pre tento dotazník môžete zadarmo využívať aj tímové výstupy.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.