PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Multifaktorový osobnostný profil

10 – 15 minút | viac než 20 000 používateľov | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina poľština nemčina francúzština bulharčina chorvátčina maďarčina rumunčina

Multifaktorový osobnostný profil je základným dotazníkom zameraným na osobnosť osloveného so širokým využitím v rámci všetkých oblastí personalistiky a práce s ľudskými zdrojmi. Je východiskovým stavebným kameňom komplexnejších diagnostických batérií.

Multifaktorový osobnostný profil ponúkame okrem základného variantu aj vo variante PREMIUM, ktorý sa líši rozsahom výstupu.

Multifaktorový osobnostný profil vypovedá najmä o základnom osobnostnom nastavení, vnímaní sveta, spôsobe rozhodovania a preferovaných činnostiach. Dotazník vychádza z obľúbenej koncepcie MBTI, ktorú rozširuje o ďalšie štyri bipolárne škály. Vďaka tomu dokáže opísať až 6 561 typov osobnosti.

Okrem prehľadného výstupu v podobe grafu ponúkajú základný aj rozšírený variant takisto obsiahlu textovú časť zahŕňajúcu interpretáciu celkového profilu, identifikáciu výhod a možných rizík, rozvojové odporúčania a v prípade preddefinovaného optimálneho profilu tiež porovnanie výsledkov s optimom.

Multifaktorový osobnostný profil vytvára základ pre použitie a interpretáciu ďalších špecializovaných metód. Odporúčame ho ako východiskový pre zostavenie komplexnej diagnostickej batérie s ďalšími dotazníkmi a testami.

Pre tento osobnostný dotazník môžete zadarmo využívať ja tímové výstupy.

Multifaktorový osobnostný profil PREMIUM – TCC online

Rozšírený variant výstupu PREMIUM navyše obsahuje prepojenie osobnostného profilu s predpokladaným manažérskym štýlom, preferovanými tímovými rolami alebo inšpirácie pre učenie a adaptáciu v podobe tipov a odporúčaní vhodných rozvojových aktivít z hľadiska formy či rozsahu. Ďalším rozšírením je doplnenie výstupu o tzv. persóny, ktoré zjednodušujú prácu s výsledkami a pomáhajú si zafixovať kľúčové informácie. Multifaktorový osobnostný profil PREMIUM je dostupný v češtine, slovenčine a angličtine.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.