PRACOVNÝ CYKLUS NOVINKA medzi našimi psychodiagnostickými metódami. Zistiť viac.

Test Emočnej inteligencie

25 minút

slovenčina čeština angličtina

Test Emočnej inteligencie je jedinečným inovatívnym produktom mapujúcim úroveň emočnej inteligencie jedinca. Test je určený na diagnostiku na všetkých pozíciách, pre ktoré je nejakým spôsobom dôležitá potreba vedieť rozoznávať a spracovávať emócie – a to tak tie svoje, ako aj druhých ľudí. Test Emočnej inteligencie je preto vhodným nástrojom na osobný rozvoj všetkých pracovníkov.

Test Emočnej inteligencie pozostáva z troch častí, pričom pri prvých dvoch ide o výkonové subtesty. Tretia časť je dotazníková, tu teda pri jednotlivých položkách nerozlišujeme správne či zlé odpovede. Táto špeciálne utvorená kombinácia nám umožňuje adekvátne stanoviť aktuálnu úroveň na základe výkonových častí, zatiaľ čo dotazníková forma rozširuje celý produkt o novú dimenziu – vlastný sebanáhľad a uvedomenie.

Po vyplnení test poskytuje prehľadný výstup v podobe grafu znázorňujúceho zhodnotenie celkovej úspešnosti vrátane úspešnosti v rámci jednotlivých škál, a súčasne zhodnotenie dotazníkovej časti na škále Sebauvedomenia. Test tiež navyše obsahuje časť zahrňujúcu interpretáciu celkového profilu a na základe toho ponúka možné rozvojové odporúčania.

Ukážkové výstupné správy a manuál

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.