Abstraktné myslenie

Časovo obmedzené: max. 20 minút

slovenčina čeština angličtina francúzština

Test Abstraktné myslenie je ideálny pre zamestnancov na pozíciách vyžadujúcich schopnosť zorientovať sa v novej situácii a prichádzať s logicky správnymi a priliehavými riešeniami. Test vychádza z klasických intelektových testov zameraných na analytické a logické myslenie.

Test obsahuje rôzne orientované úlohy zahrňujúce: rozpoznanie celku, analýzu detailov a odlišností, vnímanie tvarovej symetrie, chápanie logických radov a kombinačné myslenie (zohľadnenie viacerých princípov súčasne).

Výstupom testu je zhodnotenie celkovej úspešnosti v teste a porovnanie rýchlosti aj kvality riešenia s referenčnou skupinou.

Test je časovo obmedzený. Jeho vyplnenie trvá maximálne 20 minút čistého času. Časový limit nezahŕňa čas, keď sa respondent zoznamuje s inštrukciami.

Ukážkové výstupné správy a manuál

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.