Verbálna zdatnosť

Verbálna zdatnosť

Časovo obmedzené: max. 25 minút

slovenčina čeština
Verbálna zdatnosť

Test Verbálna zdatnosť patrí medzi klasické výkonové testy a je určený na diagnostiku na všetkých pozíciách vyžadujúcich dobré predpoklady v oblasti verbálnych schopností a zručností. Test vychádza z klasických intelektových testov a súčasne z potrieb praxe. Je komplexný a nemeria hodnotu verbálneho intelektu ako takú.

Test zahŕňa štyri základné subtesty (analýza, zovšeobecnenie, slovná zásoba, verbálna pohotovosť pod časovým tlakom).

Výstupom testu je zhodnotenie celkovej úspešnosti v teste, porovnanie rýchlosti aj kvality riešenia s referenčnou skupinou a zachytenie trendu kvality riešenia v rôznych subtestoch.

Test je časovo obmedzený. Jeho vyplnenie trvá maximálne 25 minút čistého času. Časový limit nezahŕňa čas, keď sa respondent zoznamuje s inštrukciami.

Ukážkové výstupné správy a manuál

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.