Obchodný profil FULL

25 – 30 minút | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina

Dotazník Obchodný profil FULL je určený na diagnostiku obchodníkov a kandidátov na obchodné pozície.

Dotazník je zameraný na dvanásť základných obchodných kompetencií rozdelených do troch oblastí: ZÁKAZNÍK, PONUKA, PREDAJ. Jednotlivé obchodné kompetencie sú potom sledované na pozadí nevyhnutných predpokladov a konkrétnych zručností vrátane identifikácie vedomej potreby rozvoja čiastkových kompetencií.

Dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe grafu aj porovnanie s preddefinovanými minimálnymi požiadavkami, konkrétne praktické odporúčania ďalšieho rozvoja vrátane stanovenia priority a vhodné metódy rozvoja a ďalej tiež identifikáciu tzv. úzkych miest a akcelerátorov v rámci obchodného procesu. Vzhľadom na to, že ide o tzv. kompetenčný dotazník, obsahuje kontrolné škály upozorňujúce na prípadnú nižšiu platnosť výstupov, či už spôsobenú menšou konzistenciou odpovedí, alebo snahou voliť sociálne žiaduce odpovede.

K dotazníku Obchodný profil FULL sú zadarmo k dispozícii aj tímové výstupy.

Dotazník Obchodný profil FULL odporúčame administrovať spolu s dotazníkom Kariérový kompas. Alternatívou k dotazníku Obchodný profil FULL môže byť jeho skrátená a zjednodušená verzia Obchodný profil QUICK zameraná iba na obchodné zručnosti.

Ukážkové výstupné správy a manuál

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.