Culture Fit

5 minút | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina poľština

Dotazník Culture Fit je zameraný na vnútorné hodnoty daného človeka a zisťuje, aká firemná kultúra je mu na základe týchto hodnôt blízka. Tak je možné ľahko zistiť, či daný človek preferuje napríklad formálne, alebo neformálne prostredie, či je pre neho prednejšia kariéra, alebo work-life balance alebo či napríklad preferuje zameranie na súťaživosť alebo spoluprácu.

Dotazník Culture Fit teda opisuje individuálnu motiváciu a hodnoty, poukazuje na ich hlavné špecifiká a prednosti a upozorňuje na možné úskalia a riziká spolu s odporúčaniami pre rozvoj. Funguje ako dobrý nástroj na výber uchádzača, ktorý zapadne do firemnej kultúry, či ako metóda na prehĺbenie sebanáhľadu a sebapoznania a podporný nástroj v rozvoji.

Tento dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe grafu takisto obsiahlu textovú časť zahŕňajúcu interpretáciu celkového profilu, identifikáciu výhod a možných rizík, rozvojové odporúčania a v prípade preddefinovaného optimálneho profilu takisto porovnanie výsledkov s optimom.

Pre tento dotazník sú k dispozícii zadarmo aj tímové výstupy.

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.