Test pozornosti – ikona

Test pozornosti

Časovo obmedzené: max. 35 minút

slovenčina čeština angličtina
Test pozornosti – ikona

Test pozornosti je zameraný na presnosť, respektíve chybovosť práce pod časovým tlakom a na koncentráciu pozornosti v rámci stereotypnej činnosti. Na rozdiel od klasických testov pozornosti zahŕňa rôzne zamerané subtesty a sleduje pozornosť v dlhodobejšom časovom úseku. Test je primárne určený na diagnostiku na všetkých pozíciách vyžadujúcich maximálnu presnosť práce a dlhodobé sústredenie sa na samostatnú, prevažne administratívnu a opakujúcu sa činnosť.

Test obsahuje tri subtesty zahrňujúce rôzne typy úloh (celkovo 7 typov úloh). Každá úloha je časovo obmedzená, a to limitom 5 minút. V rámci tohto časového limitu je úlohou respondenta podať maximálny možný výkon tak z hľadiska presnosti práce, ako aj celkovej produkcie.

Výstupom testu je zhodnotenie celkovej úspešnosti v teste, porovnanie rýchlosti aj kvality riešenia s referenčnou skupinou a porovnanie úspešnosti medzi tromi subtestmi.

Ukážkové výstupné správy

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.