Numerický test

Časovo obmedzené: max. 25 minút

slovenčina čeština angličtina

Numerický test patrí medzi klasické výkonové testy a je určený na diagnostiku na všetkých pozíciách vyžadujúcich dobré predpoklady v oblasti numerických schopností a zručností. Test kombinuje klasické úlohy merajúce numerické predpoklady s praktickou úlohou a výpočty, ktoré by mal zvládnuť každý, kto vo svojej práci pracuje s číslami, financiami, obchodnými plánmi a podobne.

Test zahŕňa dva subtesty. Prvý subtest operácie s číslami má podobu úloh, v ktorých sú čísla logicky usporiadané do určitého systému. Druhý subtest praktické výpočty sa skladá z krátkej prípadovej štúdie a počtových úloh nadväzujúcich na text a kľúčové informácie.

Výstupom testu je zhodnotenie celkovej úspešnosti v teste, porovnanie rýchlosti aj kvality riešenia s referenčnou skupinou a zachytenie trendu kvality riešenia vo všetkých subtestoch.

Test je časovo obmedzený. Jeho vyplnenie trvá maximálne 25 minút čistého času. Časový limit nezahŕňa čas, keď sa respondent zoznamuje s inštrukciami.

Ukážkové výstupné správy

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.