Zdroje stresu

15 – 20 minút

slovenčina čeština angličtina

Dotazník Zdroja stresu mapuje zdroje psychickej záťaže v osobnom aj pracovnom živote. Dotazník je určený na diagnostiku v rámci osobného rozvoja pracovníkov, a to najmä tých, ktorí sú vo zvýšenej miere vystavení psychickej záťaži. Je možné ho využiť napríklad na prevenciu syndrómu vyhorenia.

Dotazník Zdroja stresu mapuje celkovo 7 faktorov v pracovnej a 7 faktorov v osobnej oblasti. Každý z týchto faktorov je sledovaný z hľadiska emočného naladenia a miery stresu, ktorú v človeku vyvoláva. Vďaka tomu umožňuje dotazník Zdroja stresu určiť, ktoré oblasti v našom živote sú pre nás nepríjemné a stresujúce, ktoré nás motivujú k vyššiemu výkonu a ktoré nám pomáhajú sa so stresom vyrovnať.

Cieľom dotazníka je umožniť respondentom uvedomiť si, ktoré oblasti v ich živote prispievajú k ich zvýšenej hladine stresu a ktoré im, naopak, prinášajú v živote radosť a umožňujú prípadné dopady stresu zmierňovať.

Dotazník Zdroje stresu je navyše prepojený s Dotazníkom zvládania záťaže – stresu, ktorý mapuje stratégie využívané v kontakte so stresovou situáciou.
Táto kombinácia umožňuje identifikovať stratégie zvládania stresu, ktoré sú potenciálne efektívne pre oblasť, ktorá v respondentovi vyvoláva zvýšenú stresogénnu reakciu, a informuje nás o tom, do akej miery túto stratégiu daný človek využíva.

Vznik dotazníka Zdroja stresu bol umožnený vďaka finančnej podpore TA ČR.

Ukážkové výstupné správy a manuál

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.