Obchodný profil QUICK

15 – 20 minút | tímové výstupy zadarmo

slovenčina čeština angličtina

Dotazník Obchodný profil QUICK je určený na diagnostiku obchodníkov a kandidátov na obchodné pozície.

Dotazník je zameraný na dvanásť základných obchodných kompetencií rozdelených do troch oblastí: ZÁKAZNÍK, PONUKA, PREDAJ. Dotazník sleduje aktuálnu úroveň kompetencií aj vedomé potreby rozvoja čiastkových kompetencií.

Dotazník ponúka okrem prehľadného výstupu v podobe grafu aj porovnanie s preddefinovanými minimálnymi požiadavkami a konkrétne praktické odporúčania ďalšieho rozvoja vrátane stanovenia priority a vhodnej metódy rozvoja. Vzhľadom na to, že ide o tzv. kompetenčný dotazník, obsahuje kontrolné škály upozorňujúce na prípadnú nižšiu platnosť výstupov, či už spôsobenú menšou konzistenciou odpovedí, alebo snahou voliť sociálne žiaduce odpovede.

Dotazník Obchodný profil QUICK odporúčame administrovať spolu s dotazníkom Kariérový kompas. Alternatívou k dotazníku Obchodný profil QUICK môže byť jeho rozšírená verzia Obchodný profil FULL zameraná na obchodné zručnosti aj ich nutné predpoklady.

Pre dotazník Obchodný profil QUICK môžete zadarmo využívať aj tímové výstupy.

Ukážkové výstupné správy a manuál

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.