Press test

Časovo obmedzené: max. 15 minút

slovenčina čeština angličtina

Press test patrí medzi výkonové a je určený na diagnostiku na všetkých pozíciách vyžadujúcich dobrú kapacitu myslenia, bystrosť, pružnosť úsudku, všímavosť voči možnostiam a variantom a schopnosť rýchlo sa rozhodovať a nachádzať riešenia aj v neštandardných situáciách. Cieľovou skupinou sú teda ľudia pohybujúci sa v dynamickom prostredí, kandidáti do tzv. skupín talentov a podobne.

Test obsahuje rôzne typy úloh naplňujúcich predpoklady z oblasti abstraktného, verbálneho, numerického myslenia a vizuálnej predstavivosti. Test je časovo limitovaný. V priebehu vyplňovania sa na respondenta vyvíja tlak priebežným upozorňovaním na bežiaci čas.

Výstupom testu je zhodnotenie celkovej úspešnosti v teste a porovnanie rýchlosti aj kvality riešenia s referenčnou skupinou.

Test je časovo obmedzený. Jeho vyplnenie trvá maximálne 15 minút čistého času. Časový limit nezahŕňa čas, keď sa respondent zoznamuje s inštrukciami.

Ukážkové výstupné správy

Individuálne výstupné správy

Manuál

Došli ste až sem? Tak už máte len 2 možnosti: VYSKÚŠAŤ KONTAKTOVAŤ NÁS

© 2024 All rights reserved. TCC online s.r.o.